De opkomst was groot zondagmiddag 8 april 2018 de 150e Wake plaats bij het Detentiecentrum Zeist. FOTO:Fred Manschot
De opkomst was groot zondagmiddag 8 april 2018 de 150e Wake plaats bij het Detentiecentrum Zeist. FOTO:Fred Manschot

150e Wake Detentiecentrum Zeist

Onder grote belangstelling vond op zondagmiddag 8 april 2018 de 150e Wake plaats bij het Detentiecentrum Zeist. Er waren toespraken door de voorzitter van de Werkgroep Kerkelijke Ondersteuning Vluchtelingenwerk, mevr. Corja Menken-Bekius, dhr. Koos Janssen, burgemeester van Zeist, en dhr. Eduard Nazarski, voorzitter van Amnesty International.

Muzikale medewerking werd verleend door het blazer van de Evangelische Broedergemeente Zeist, het vluchtelingenkoor Zola uit Houten en het kerkkoor St. Fransiscus Xaverius uit Amersfoort.

In diverse toespraken kwam naar voren dat mensen die na veel ontberingen hierheen zijn gekomen om in vrijheid een beter leven op te bouwen niet in een gevangenis thuis horen. Detentie is voor criminelen die een straf uit moeten zitten. Voor mensen die niet kunnen blijven – een zaak voor de politiek – vragen we dringend om een humaner vreemdelingenbeleid. Menswaardigheid kent geen grenzen.

Beeldend kunstenaar Isabel Ferrand heeft een wandkleed gemaakt voor de stilteruimte in het Detentiecentrum. Dit kleed, gemaakt van stroken zijde waarop vrouwen van binnen en buiten het Detentiecentrum hun dromen en wensen voor de toekomst hebben geborduurd, wordt aangeboden.

Het begon met de nacht van de Schipholbrand, 27 Oktober 2005. Veel mensen voelden zich boos en machteloos. In Zeist organiseerde de Raden van Kerken van Zeist en Soest tien dagen later een wake, op de eerste zondag van de maand. Het werd een wake voor de slachtoffers van die vreselijke nacht en vervolgens voor al die anderen, die van hun vrijheid worden beroofd omdat zij niet over geldige verblijfsdocumenten voor ons land beschikken. Om hen te laten weten dat zij niet worden vergeten. Zo lang mensen zonder strafblad in detentie worden gesloten, in strijd met de grondrechten van ieder mens, blijven wij waken: iedere eerste zondag van de maand.

Elke 1e zondag van de maand wordt er stil gestaan
Bij vreemdelingendetentie.
Bij mensen die zonder strafblad toch achter slot en grendel zitten.
Bij levens die stilstaan buiten ons blikveld.
Bij Human. Bij Rights.

www.wakezeist.nl

Meer berichten