Logo nieuwsbode-zeist.nl


Foto: Gemeente Zeist

Week van de burgemeester

Column door Koos Janssen

Maandag 18 juni fiets ik naar de Johannes Postlaan. Ik ga op felicitatiebezoek bij het echtpaar Knoester vanwege het zestigjarige huwelijk. Het is een levendige ontmoeting. Vervolgens reis ik naar Almere voor overleg in de Taskforce Persoongerichte Aanpak Midden-Nederland. Samen met collega-burgemeesters, politie en openbaar ministerie verkennen we de mogelijkheden voor verbetering van de werkwijze bij ingewikkelde zorg- en veiligheidsvraagstukken. Het gaat om de verbinding tussen zorg en veiligheid bij kwesties als huiselijk geweld, overlast, personen met onbegrepen gedrag en verslaving. De kernvraag is hoe breng je stabiliteit van leven voor kwetsbare mensen.Terug in Zeist ga ik naar Driebergen. Daar neem ik deel aan een bijeenkomst voor nieuwe gemeenteraden en colleges van B&W van de U10, de netwerksamenwerking tussen een groep Utrechtse gemeenten. We spreken over het thema gezond stedelijk leven, waaronder duurzaamheid en mobiliteit.

In de dinsdagse collegevergadering spreken we over het protocol subsidies gemeente Zeist, kunstgras op buitensportaccommodaties en de realisatie van een klimbos op de ligweide van zwembad Dijnselburg. Ook komt de herontwikkeling van een terrein aan de Schermerslaan aan de orde. Het gaat hierbij om het bouwen van ruim vijftig sociale huurappartementen. 's Middags overleg ik met de gemeentesecretaris en een stafadviseur over het verschijnsel ondermijning in Zeist. De komende tijd wil ik dit thema behandelen in politiek en bestuur. 's Avonds komt de gemeenteraad bijeen. Onder meer de herinrichting van het gebied rondom het Jagershuys en de huurstijgingen bij de particuliere verhuur van sociale huurwoningen staan op de raadsagenda.

Woensdagochtend vertellen onderzoekers over de voortgang en de eerste voorlopige resultaten van hun leefbaarheidsonderzoek op de WA Hoeve en omgeving. Zij zijn bezig met gegevensverzameling van het terrein en houden interviews en enquêtes. Het onderzoek vordert gestaag. Daarna komt de heer Kwaadsteniet bij mij op de koffie. Deze honderdjarige bezoekt mij, in plaats van andersom. Het is zijn idee het zo te doen; het pakt ook heel goed uit. Gezellig! In de loop van de dag heb ik een bespreking bij Abrona aan de Sterrenberglaan. Met de bestuurder Jan Duenk en zijn staf spreken we over de ontwikkelingen bij Abrona, veiligheid en bedrijfshulpverlening.

Donderdag woon ik in Den Haag een vergadering bij van de landelijke commissie Bestuur en Veiligheid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. We spreken over wet- en regelgeving van het onderwerp het lokaal referendum, coffeeshops en vuurwerk. 's Avonds debatteert de gemeenteraad over de jaarrekening 2017, de eerste bestuursrapportage 2018 en een vooruitblik op de begroting 2019. Financiële middelen en inhoudelijke prestaties van de gemeente worden volop bediscussieerd.

Op vrijdag neem ik deel aan een rondetafelgesprek bij het RIVM. Het gaat over maatschappelijke discussies rond gevaarlijke stoffen. De vraag staat centraal: "Wie zet de toon bij maatschappelijke discussie en calamiteiten, de burgemeester, de burger of de expert?". Het geeft veel stof tot nadenken.

Meer berichten

Shopbox