Foto: Gemeente Zeist

Week van de burgemeester

Koos Janssen

Maandag 25 juni woon ik een bijeenkomst bij van medewerkers over het project Buurt, Vertel! Het gaat over het bevorderen van de kwaliteit van de directe leefomgeving van inwoners. Voorbeelden zijn een herkenbare plek in een winkelcentrum of een straat rond de woning. Medewerkers wisselen ervaringen uit om van elkaar te leren. Het doel is voor de samenleving zo goed mogelijk te werken. Voor het middaguur bezoek ik het echtpaar Van Zetten aan de Stalhouderij. Zij vieren het zestigjarig huwelijk. 's Middags ga ik op felicitatiebezoek bij het echtpaar Stafleu. Het paar woont sinds enkele jaren met veel plezier in In de Dennen aan de Arnhemsebovenweg.

Dinsdag en woensdagochtend zijn we als college van B&W in Maastricht voor het deelnemen aan het jaarlijkse congres van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Ruim drieduizend bestuurders, politici en ambtelijk leidinggevenden spreken over en verdiepen zich in actuele vraagstukken die van belang zijn voor ons gemeentelijk werk. Indrukwekkend is de inleiding van Bernice Notenboom. Zij is Poolreiziger, klimaatjournalist en filmmaker. Vol inspiratie vertelt zij over de klimaatvraagstukken van onze tijd en toekomst. Haar beelden van de smeltende Noordpool imponeren. Het moet ons in actie zetten voor een duurzame toekomst. 's Middags doe ik mee aan een workshop democratische dilemma's. Filosoof Ivo Brughmans begeleidt het; hij vertelt over het verbinden van tegenpolen, het omgaan met paradoxen en doordenken van dilemma's. Woensdagochtend gaat vooral over gemeentelijk en rijksbeleid. Onderwerpen zijn de kosten van de zorg, het Interbestuurlijk Programma van gemeenten, rijk, provincies en waterschappen. Het elektronisch stemmen en tellen bij verkiezingen en het klimaatakkoord. Terug in Zeist ga ik naar het jubilerende echtpaar Kerkhove: Vijfenzestig jaar getrouwd. Vijf jaar geleden bezocht ik hen ook. Het is een hartelijk weerzien.

Donderdagmiddag bespreek ik met medewerkers diverse werkzaamheden; de voorbereiding van een lezing in het najaar voor de Evangelische Broedergemeente en een crisisoefendag voor het college van B&W. 's Middags heb ik werkoverleg met politiechef Jan Dirk Bogerd. We spreken over burenruzie in een woonbuurt, ondermijning in relatie tot een garagebedrijf en motorclubs, zogeheten OMG's. Ook bezoek ik het nieuwe kantoor van de SKGZ, de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. Binnenkort verricht ik aan Het Rond 6D de officiële opening van de nieuwe behuizing.

Vrijdag heb ik een geweldig werkbezoek bij welzijnsorganisatie Meander Omnium. Ik heb gesprekken met de vrijwillige Belbus-chauffeurs, een stagiaire van het Seyster College en sociaal werkers. We praten onder meer over en met klanten van de RSD over de instroom en participatie van RSD-cliënten. Ik bezoek de Speel-O-Theek die wordt gerund door vrijwillige moeders. Ik krijg een toelichting over EHBO-moeders, de voorschool in de wijk en de peuters bij De Stampertjes. Ook spreek ik met deelnemende ouders van het ondersteuningsprogramma Opstap. Ik krijg te horen van het project Aysma, maak kennis met het team leidinggevenden en praat met jongerenwerkers. Aan een goed leven voor iedereen in Zeist wordt met passie gewerkt.

Meer berichten