Goos Boelhouwer, adviseur op het gebied van klimaatadaptatie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden  FOTO: Maarten Bos
Goos Boelhouwer, adviseur op het gebied van klimaatadaptatie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden FOTO: Maarten Bos (Foto: Maarten Bos)

Zeist klimaatbestendig, maar hoe?

Maarten Bos

Advies klimaatadaptatie

Het klimaat verandert, dat is onmiskenbaar. Nederland en ook een gemeente als Zeist krijgen te maken met de gevolgen daarvan. Er komt meer kans op hevige neerslag, langdurige warmte en droogte. Wat kan Zeist doen om klimaatbestendig te worden?

Goos Boelhouwer werkt voor het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Hij is adviseur op het gebied van klimaatadaptatie. Het waterschap adviseert onder meer de gemeente Zeist. Boelhouwer zegt: "Niets doen is allang geen optie meer. Steeds meer mensen raken doordrongen van het feit dat er moet worden gehandeld. Ook bewoners en bedrijven moeten in actie komen. In deze tijd kun je niet meer alleen naar de overheid wijzen, hoewel ook die een opgave heeft".

Er zijn dus drie aandachtsgebieden: toenemende extreme neerslag, hittestress en droogte. Hoe moeten bewoners van Zeist en de gemeente hierop reageren? Boelhouwer: "Inwoners van Zeist kunnen als antwoord op wateroverlast en hittestress de tuin ontstenen en vergroenen. Verder kunnen zij een regenton plaatsen om water op te vangen. De regenpijp kan afgekoppeld worden van het riool. Daarnaast is het verhogen van de drempel van het huis een goed idee. Een bewoner kan zelf ervoor zorgen dat bijvoorbeeld de garage waterbestendig wordt. In antwoord op de hitte kan een groen dak aangelegd worden en er kan schaduw worden gecreëerd door bomen in de tuin te zetten of boven de parkeerplek van de auto. Bij droogte is het van belang om de juiste planten te kiezen. Vooral ook op zandgrond. Ik denk bijvoorbeeld aan prairiegrassen, die kunnen goed tegen langere droogte. De bewoners kunnen ook proberen om het regenwater te hergebruiken".

En wat kan de gemeente doen? Boelhouwer zegt: "De gemeente moet allereerst bepalen op welke plekken in Zeist de gevolgen van de klimaatverandering het grootst zullen zijn. Dat is tegenwoordig vrij nauwkeurig vast te stellen, bijvoorbeeld met een 'klimaatstresstest' die alle gemeenten nu ontwikkelen. In ieder geval weten we zeker dat de rioolbuizen al het overtollige regenwater niet aankunnen. Dus moet het water naar het groen worden gestuurd en naar plekken waar het geen schade veroorzaakt. De gemeente kan op gevoelige plekken de straten hol aanleggen en het water 'sturen' via verkeersdrempels. De gemeente kan zorgen dat het water in de bossen vastgehouden kan worden, zodat het tijd krijgt om te infiltreren en niet afstroomt via de straten naar beneden, de stad in. Waar het de hitte betreft moet Zeist proberen meer groen aan te leggen in het overhitte centrum van de stad en op de bedrijventerreinen. Ook zijn er kansen te pakken bij nieuwbouw en herstructurering".

Boelhouwer: " De Stichtse Rijnlanden kan bij dit alles in ieder geval een adviserende rol vervullen. Daarnaast werkt het waterschap samen met andere overheden aan het verbeteren van het regionale watersysteem en de dijken".

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden