Op 25 juni jl was er een bijeenkomst georganiseerd door Samen Duurzaam Zeist.
Op 25 juni jl was er een bijeenkomst georganiseerd door Samen Duurzaam Zeist. (Foto: )

Op weg naar het energieplan

redactie.nho@persgroep.nl

De kaart van Zeist lag op tafel

Hoe krijgen we de gemeente Zeist in 2030 klimaatneutraal? Dat betekent dat we binnen Zeist evenveel energie gaan opwekken als we energie verbruiken. Dat dit een enorm ambitieuze opgave is, bleek uit de presentatie van adviesbureau Over Morgen.

door Rianne Strijker

Zeist - Om dat doel te bereiken hebben we een energieplan nodig. Daarom werd op 25 juni jl een bijeenkomst georganiseerd door Samen Duurzaam Zeist. Op deze avond werden ideeën, initiatieven en kennis verzameld die als input kunnen dienen voor dit energieplan. En er was ruimte voor nieuwe initiatieven en werkgroepen. De avond begon met de terugkoppeling uit de enquête die eind vorig jaar in Zeist is verspreid en die allerlei kennis en ideeën opleverde met betrekking tot klimaat en energie.

Dat werd aangevuld met een presentatie door bureau Over Morgen die een berekening heeft gedaan en twee mogelijke scenario's schetste voor het energiegebruik in Zeist tot en met 2030. Daarna ging men in groepen aan de slag om op 7 thema's ideeën, initiatieven en kennis te genereren. Ook ontstond er spontaan een tafel voor de idiote ideeën.

Klimaatneutraal

Wat moet er gebeuren om klimaatneutraal te worden als gemeente? Allereerst moeten we met zijn allen ongeveer een derde energie gaan besparen. Dat geldt voor huishoudens, maar ook voor bedrijven en voor bijvoorbeeld het gebruik van je auto. Vervolgens is de warmtetransitie het meest belangrijk. Voor een deel van Zeist betekent dat dat ze overgaan op collectieve warmtebronnen, zoals geothermie (aardwarmte) of oppervlaktewater. Andere huizen zullen 0-op-de-meter moeten worden, bijvoorbeeld met eigen zonnepanelen, een warmtepomp en flinke isolatie. Tot slot moeten er windmolens of zonneparken geplaatst gaan worden. Maar welke plekken zijn daarvoor geschikt?

De kaart van Zeist lag op tafel, en expertise over bijvoorbeeld Ecologische Hoofdstructuren en de draagkracht van daken werd gedeeld. Hieruit bleek weer dat de transitie niet gemakkelijk is, maar deelnemers kwamen ook met oplossingen en nieuwe ideeën. Zo ontstonden op iedere tafel een set kansrijke en innovatieve ideeën, bijvoorbeeld het opwekken van energie in sportscholen, het delen van elektrische bedrijfsauto's en het overkoepelen van de A28 waarna deze met zonnepanelen bedekt kan worden.

Hoe kunt u meedoen?

Heeft u ook een goed idee of een mening over dit energieplan? Neem dan contact op via de website. Op 10 september organiseren we een vervolgbijeenkomst zodat de plannen verder uitgewerkt kunnen worden en u kunt dan gewoon aansluiten. Houd de website en deze rubriek in de gaten voor meer informatie hierover. www.samenduurzaamzeist.nl

Meer berichten