Foto: Gemeente Zeist

Week van de burgemeester

Koos Janssen

Maandag 2 juli organiseert de gemeente Zeist een landelijk symposium over de herinrichting van woonwagencentrum Beukbergen. De belangstelling is groot. Zo'n vijftien gemeenten, het Rijk, corporaties, belangenvertegenwoordigers en de bewonerscommissie zijn aanwezig. Door het delen van ervaring en kennis geven wij inspiratie aan anderen. Dat geldt voor projecten rondom woonwagencentra en ook voor de aanpak in andere wijken en op andere thema's. Ontmoeting en gesprek als basis om samen verder te komen en de wijze waarop dat in de praktijk vorm krijgt.

's Middags interviewen prof. Klaartje Peters en dr. Peter Castenmiller mij. In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken doen zij onderzoek naar de praktijk van controle en kaderstelling door de gemeenteraad. Ook open ik het nieuwe kantoor van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) aan Het Rond nummer 6D. De vlag gaat in top.

In de wekelijkse B&W-vergadering nemen we besluiten over archieftoezicht, een te grote carport in een woonwijk, een marktvergunning en een fasering in de uitvoering van de herinrichting van het centrum. Ook de onderwerpen gehandicaptenparkeerkaart en cliëntenonderzoek bij WMO en jeugd komen aan de orde. 's Avonds debatteert de gemeenteraad over het raadsvoorstel De Inbreng vanuit de samenleving en de bijbehorende aanpak De Maaltijd van Zeist. Het gaat over participatie van inwoners en professionals bij het formuleren en realiseren van de maatschappelijke behoeften in Zeist. In het najaar gaat dit plaatsvinden als start van verdere samenwerking tussen samenleving en gemeente.

Woensdag heb ik een bijpraat-ontmoeting met een bestuursdelegatie van de moskee in Zeist-West. We spreken onder meer over ontwikkelingen in Marokko, islamitische school en kennisnetwerken in de regio. Tijdens lunchtijd geef ik, samen met griffier Johan Janssen en gemeentesecretaris Ineke lissenberg, in een drukbezochte bijeenkomst aan medewerkers een toelichting op het raadvoorstel De Inbreng vanuit de samenleving. Het enthousiasme is groot om inwoners en gemeenteraad, beide hoofddrolspelers in onze democratie, te ondersteunen bij het concretiseren van De Inbreng.

Aan het eind van de dag verricht ik aan het Zusterplein de opening van de nieuwe huisvesting van Clairfort Advocaten. Het is zeer zonnig en feestelijk.

Donderdag volg ik met het college van B&W een workshop over (crisis)communicatie. Onder leiding van een professional bespreken en beoefenen we communicatie, presentatie en presteren in robuuste omstandigheden. Het geeft veel energie.

Vrijdag ontmoet ik een delegatie van het nieuwe bestuur van de Eyup Sultan Moskee aan de Cornelis Vlotlaan. Het is een hartelijke nadere kennismaking. We maken een vervolgafspraak voor in het najaar. Samen met wethouder Sander Jansen heb ik overleg met De Nederlandsche Bank. De nieuwbouwplannen van het Cashcentrum en de goudopslag in Huis ter Heide komen steeds dichterbij.

Koos Janssen
Voor reactie: jjlm.janssen@zeist.nl

Meer berichten