Foto: Gemeente Zeist

Week van de burgemeester

Koos Janssen

Maandag 9 juli spreek ik met medewerkers over de verordening Kansspelautomaten en Speelautomantenhallen. Vergunningverlening, wetgeving en aspecten veiligheid en ondernemerschap komen aan de orde. Na de zomer gaat een voorstel van het college van B&W naar de gemeenteraad. Daarna heb ik in Houten afstemmingsoverleg met collega's over de samenwerking met en rondom de stad Utrecht, de U10. We overleggen over de rolverdeling tussen de verschillende wethouders in de regio, de thema's van samenwerking en vooruitgang en de werkwijzen. Zo bereiden we ons voor op de vernieuwde netwerk-samenwerking voor de net begonnen nieuwe vierjaarsperiode. In de aansluitende bijeenkomst van de VeiligheidsRegio Utrecht verdiep ik me in de ontwikkelingen in de ambulancezorg. De organisatie van de spoedzorg, de aanrijtijden en de krapte op de arbeidsmarkt voor gespecialiseerd personeel passeren de revue. De directeur van de Regionale Ambulance Voorziening Utrecht (RAVU) Jacq Versluis vertelt ook over urgentiemeldingen en burgerhulpverlening.

Dinsdag vergadert het college van B&W over de begroting 2019 en de samenwerking in de regio en kunstgras op sportvelden. Over kunstgras, en met name rubbergranulaat, is bestuurlijk veel (gezondheids- en milieu)discussie ontstaan. Ook de gemeenteraad heeft hiervoor per motie aandacht gevraagd. Voorstellen zijn in voorbereiding.
's Avonds komt de gemeenteraad bijeen. Het Klimbos, een idee van de tienjarige Tije Kuipers, krijgt groen licht en haalt het Jeugdjournaal. De publieke tribune is vol met kinderen. De vreugde na de instemmende hamerslag is groot. De realisatie bij zwembad Dijnselburg kan beginnen. Andere onderwerpen in de vergadering zijn De Maaltijd van Zeist en het ophalen van grofvuil. Bij de Maaltijd gaat het om de inbreng vanuit de samenleving voor beleid en uitvoering voor een goed leven in Zeist. In oktober wordt hiervoor een speciale week georganiseerd.


Woensdag begeleid ik een Naturalisatieceremonie in de raadzaal. Mensen met als achtergrond Irak, Roemenië, Duitsland, Marokko en Turkije ontvangen het Nederlanderschap. 's Avonds geniet ik van de musical Betoeterd, uitgevoerd door groep acht van de basisschool De Hoeksteen in het Torenlaan Theater. Er komt ook een burgemeester in voor. Vandaar dat één van de leerlingen mij speciaal heeft uitgenodigd en mijn "burgemeesters ketting" te leen heeft gevraagd.

Donderdag is de afsluiting van het raadsseizoen. We zijn te gast bij Reinaerde, Dennendal in Den Dolder. We bezoeken diverse locaties, waaronder de Prinses Maxima Manege. Met een gezellige barbecue gaan we de vakantieperiode tegemoet.


Samen met wethouder Marcel Fluitman en medewerkers bespreek ik op vrijdag de zorgen voor personen met verward, onbegrepen gedrag. Het doel is een zorgzame en veilige werkwijze te organiseren voor mens en samenleving. 's Middags trek ik mijn kamerdeur achter me dicht. De vakantietijd begint. Van harte wens ik u allen een fijne zomertijd toe.

Meer berichten