Merel Soons op 2 juli in Figi.
Merel Soons op 2 juli in Figi. (Foto: )

Biodiversiteit, een "must"

Biodiversiteit is essentieel voor het behoud van ecosystemen en een gezonde leefomgeving. Het gaat om de verscheidenheid van soorten van levende organismes (planten, dieren maar ook schimmels e.d.) in samenhang met elkaar en hun omgeving.

Regio - De belangrijkste bedreiging van biodiversiteit is het verlies aan leefgebied voor flora en fauna. Dat wordt veroorzaakt door menselijk ingrijpen. Gebieden zijn verdwenen, kleiner geworden en versnipperd. Stikstof (lees overbemesting) en verontreiniging veranderen leefgebieden evenals intensieve landbouw (veehouderijen en akkerbouw). Zo verdwijnen balans en diversiteit en leggen ecosystemen het loodje. Herstel is onze verantwoordelijkheid. Wat te doen? Het belang van biodiversiteit erkennen en ernaar handelen, aldus hoogleraar Merel Soons. Zij verzorgde in juli een Gilde-lezing met als thema biodiversiteit. Als consument kun je bewuste keuzes maken en gedrag aanpassen om de biodiversiteit niet verder aan te tasten. Koop producten die geteeld zijn met respect voor ecosystemen, eet minder vlees, steun natuurorganisaties die vechten voor het behoud en versterking van biodiversiteit en help mee met het duurzaam herontwikkelen van dunbevolkte of ontvolkte gebieden met inkomensmogelijkheden voor de lokale bevolking.

Natuurorganisaties (zoals in onze regio het Utrechts Landschap) steunen die vechten voor het behoud en versterking van biodiversiteit in bestaande gebieden en voor het creëren van nieuwe, robuuste natuurgebieden. De Marker Wadden (project van Natuurmonumenten) is een geslaagd voorbeeld van nieuwe natuur.

Natuurorganisaties, boeren, banken en bedrijven werken aan een Deltaplan biodiversiteitsherstel dat verder verlies tegen moet gaan. Meer hierover vindt u op www.samenvoorbiodiversiteit.nl.

FOTO: Anne-Marie Bergervoet

Meer berichten