Koos Janssen, burgemeester van Zeist.
Koos Janssen, burgemeester van Zeist. (Foto: Carolien Paasman)

Week van de burgemeester

Column door burgemeester Koos Janssen

Maandag 3 september bespreek ik met medewerkers het concept-rapport Leefbaarheidsonderzoek WA-Hoeve Den Dolder. De afgelopen maanden is naar de leefbaarheid onderzoek gedaan. Veel inwoners en betrokkenen hebben hieraan een bijdrage geleverd. Binnenkort verschijnt het rapport. Ook ben ik voor politie-overleg op het gemeentehuis in Rhenen. De vijftien burgemeesters van Utrecht Oost, de politieleiding en de officier van justitie komen bijeen. We spreken over de veiligheidsstrategie 2019-2022, de georganiseerde misdaad en ondermijning. Ook diverse kwesties uit de praktijk, zoals het sluiten van een drugspand en een zedenzaak, komen aan de orde.

Dinsdag besluit het college van B&W in de wekelijkse vergadering medewerking aan Woongoed Zeist te verlenen voor tijdelijke verhuur van woningen aan zogeheten "spoedzoekers" in Zeist. Het gaat om mensen die snel en tijdelijk een woonruimte zoeken. Op deze wijze spelen we in op een maatschappelijke behoefte. Daarnaast stemmen we in met de toewijzing sociale huur, nieuwbouwwoningen aan de Harmonielaan. Voor de bouw van het crematorium geven we groenlicht aan het voorstel te kiezen voor een elektrische oven in plaats van gasgestookt. Ook bespreken we de opzet van een scenario- en effectenstudie van de V&D-locatie. 's Avonds is er intern werkoverleg tussen de gemeenteraad en het college. In dit maandelijkse uurtje praten we kort bij over de stand van zaken van door de deelnemers aangedragen onderwerpen.

Woensdag heb ik een trainingsdag. Thema is: Uw performance in de Moderne Media. De dag staat onder leiding van Kamran Ullah, hij is verantwoordelijk voor de redactionele inhoud van de online videotalk van De Telegraaf. We bespreken trends en delen ervaringen aan de hand van de praktijk. 's Avonds neem ik deel aan een tafelgesprek georganiseerd door de Hogeschool Utrecht, over sociale innovatie.

Donderdag heb ik een eerste ontmoeting met de Blikopeners van de Maaltijd van Zeist. Het is een groep inwoners van Zeist die met een frisse en kritische blik, de ogen en oren open houden op alles wat ze horen en zien over de Maaltijd. Op deze wijze zijn ze van betekenis voor de uitvoering en ontwikkeling van een groot participatie-project in Zeist. Hierin gaan raadsleden en inwoners de eerste week van oktober met elkaar in gesprek over ideeën voor een goed leven in Zeist. 's Avonds geniet ik van het Internationaal Liedfestival in de kerkzaal van de Evangelische Broedergemeente. Robert Holl en Ensemble brengen liederen van onder meer Woldemar Voullaire en Franz Schubert. Op vrijdag bereid ik met RotaryClub Op Seyst een "zeepkist" pitch voor over de Maaltijd van Zeist. 's Middags ben ik op de afscheidsbijeenkomst van het AZC Zeist. Na bijna vijf jaar gaat het dicht; een periode van mooi en kwetsbaar werk. Veel dank en waardering voor COA-medewerkers en alle vrijwilligers!

Voor reactie: jjlm.janssen@zeist.nl

Meer berichten