Foto: Gemeente Zeist

Week van de burgemeester

Maandag 10 september spreek ik met Bauke Koekkoek, lector van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen en inwoner van Zeist. We wisselen van gedachten over personen met onbegrepen gedrag, GGZ-instellingen, gemeenten en samenleving. We verkennen mogelijkheden van verbetering en ontwikkeling voor de diverse betrokkenen. Een training voor burgemeesters over dit onderwerp is in de maak. Rond het middaguur neem ik deel aan een gesprek met medewerkers over het goede leven in Zeist. Belangrijk is hieraan te blijven werken, samen met inwoners, voor iedereen in Zeist. Ook de Maaltijd van Zeist in de eerste week van oktober gaat hierover. 's Avonds is er een gesprek tussen B&W en het gemeentelijk managementteam. We spreken over het verschijnsel ondermijning en de speerpunten van aanpak. Dat zijn onder meer drugs, prostitutie en een bepaald type bedrijven.

Dinsdag besluit B&W René Grotens per 1 januari 2019 te benoemen tot nieuwe gemeentesecretaris. Hij volgt Ineke Lissenberg op; na 10 jaar adviseur van B&W en algemeen directeur van de ambtelijke organisatie gaat zij met pensioen. Ineke werkt ambtelijk 47 jaar bij de overheid. In de loop van de dag bezoek ik het echtpaar Dorresteijn vanwege het zestigjarige huwelijk. Het echtpaar heeft jarenlang een melkzaak gehad aan de Van Reenenweg. 's Avonds installeer ik tijdens de vergadering van de gemeenteraad Kinderburgemeester Anna Hartman. Zij is elf jaar oud en zit in groep acht. De gemeenteraad neemt afscheid van Koos van Gemeren. Bijna 21 jaar was hij lid van de gemeenteraad en ook korte tijd wethouder. Ik reik hem een Koninklijke Onderscheiding uit vanwege zijn verdiensten voor de Zeister samenleving. In de vergadering ontstaat een hele discussie over woningen in Griffensteijn. Binnenkort komt hierover een raadsinformatieavond.

Woensdag overleg ik met medewerkers over inwoners van Zeist die bekend staan als veelplegers van criminele feiten. Met een zogeheten persoonsgerichte aanpak van politie, justitie, zorginstellingen en gemeente zetten we ons in grip op hen te krijgen. Ook neem ik deel aan een interview over de behoeften aan opvang en nazorg voor medewerkers, politiek en bestuur bij incidenten in gemeenten. Hiervoor loopt een project vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Tenslotte praat ik met de Veiligheidsregio Utrecht over brandveiligheid van instellingen, het risicoprofiel van de regio en de brandweerposten in Zeist. Ook komen de brandrisico's van hennepkwekerijen aan de orde.

Donderdag bezoek ik met de Utrechtse burgemeesterskring Parc Broekhuizen in Leersum. Dit prachtige landgoed stamt uit 1408 en ligt midden in de Utrechtse Heuvelrug. 's Avonds presenteert Remco Spithoven zijn onderzoek Verbonden Veerkracht over veiligheid in de buurt. Het geeft inspiratie voor werken aan veiligheid in de samenleving.

Op vrijdag open ik op Slot Zeist en bijeenkomst over financiële regelgeving voor gemeenten. Fijnproevers komen samen om hierover na te denken.

Meer berichten