Foto: Gemeente Zeist

Week van de burgemeester

Koos Janssen - Maandag 24 september bereid ik samen met medewerkers de Maaltijd van Zeist voor die binnenkort van start gaat. In de week van 1 tot en met 6 oktober vinden allerlei gesprekken plaats tussen inwoners, raadsleden, medewerkers en leden van B&W. Het gaat over wat inwoners belangrijk vinden voor een goed leven in Zeist. Ik zie uit naar ontmoetingen.

Ook draai ik weer een tijdje mee op het Klant Contact Centrum. Onderwerpen zijn een verstopte straatkolk in Bosch en Duin en het vanuit Frankrijk verkrijgen van een postadres in Zeist. In de loop van de dag maak ik nader kennis met delegaties van de Ondernemingsraad en het Georganiseerd Overleg. Zij behartigen de belangen van de medewerkers. We spreken over de thema's gezond ouder worden, het begeleiden van leidinggevenden en ruimte geven aan talent en eigenheid.

Dinsdagochtend ga ik op bezoek bij mijn collega van Stichtse Vecht, Marc Witteman. Hij is ernstig ziek; ik bezoek hem thuis in Kockengen. 's Middags terug in Zeist spreken we in B&W over de optimalisatie van de buitensport-accommodaties. 's Avonds sta ik bij Rotary Op Seijst op de Zeepkist. Ik vertel over de Maaltijd van Zeist; de club doet mee. Samen werken aan een goed leven voor iedereen.

Woensdag overleg ik in het netwerk middelgrote gemeenten over de zogeheten retailagenda. Het gaat over winkels en winkelcentra. Thema's zijn aanpakken leegstand , flexibele regels, ondersteunende gemeenten, samenwerkende ondernemers en bevoorrading. Met collega-gemeenten verkennen we de kansen op dit vlak. Ook spreek ik in Den Dolder met de instellingen Reinaerde, Altrecht en Fivoor. Brandveiligheid, veiligheid en veiligheidsgevoelens en leefbaarheid komen aan de orde. Voortdurende oplettendheid blijft noodzakelijk.

's Middags ontmoet ik de vierjarige Marijn. Hij wil van me weten of ik mijn "ketting" weleens ben kwijtgeraakt. Gelukkig is dat niet het geval. 's Avonds fiets ik naar Soesterberg voor het laatste omwonendenoverleg van het Asielzoekerscentrum Zeist. Het AZC is inmiddels leeg. De afgelopen jaren is samen met inwoners en medewerkers van het COA goed en kwetsbaar werk gedaan.

Donderdag heb ik een landelijke cursusdag. Samen met collega's en ervaringsdeskundigen behandelen we praktijksituaties "Op de grens van zorg en veiligheid". Huiselijk geweld, kindermishandeling, verslaving en mensen met verward gedrag. Het zijn soms heftige kwesties en duivelse dilemma's. Door kennisverbreding en -verdieping in de praktijk probeer ik mijn inzicht te vergroten.

Vrijdag doe ik diverse interne werkzaamheden. Ik bereid een congres voor in december, waar ik een inleiding houd. En ik oefen in het uitspreken van een lezing. Zaterdag bezoek ik het echtpaar Hazenkamp aan de Erasmuslaan. Zestig jaar getrouwd: van harte gefeliciteerd! Daarna open ik samen met kinderburgemeester Anna en jeugdbrandweerman Hugo de Open Dag van de brandweer. Het is een drukte van jewelste. Jong en oud waarderen het werk van brandweer, politie en ambulancedienst, die zich vandaag samne presenteren. Hulde!

Meer berichten