De groep die deelnam aan de lunch. Op de voorste rij in het midden en rechts: Inica Loe (dialoog facilitator) en Loes Berkhout (organisator lunch). FOTO: Maarten Bos
De groep die deelnam aan de lunch. Op de voorste rij in het midden en rechts: Inica Loe (dialoog facilitator) en Loes Berkhout (organisator lunch). FOTO: Maarten Bos (Foto: Maarten Bos)

Dialooglunch geeft positieve energie

Op 1 oktober werd in Kerckebosch een 'duurzame dialooglunch' gehouden met als thema zwerfafval. De bijeenkomst was georganiseerd door betrokken inwoner Loes Berkhout. Zo'n 13 belanghebbende stakeholders waren aanwezig om zich met elkaar te verbinden en te buigen over de vragen: Wat leeft er in jou rondom zwerfafval in Zeist? Wat kunnen we doen om zwerfafval te voorkomen?

door Maarten Bos

Zeist - Loes: "Ik zie, ondanks goede opruimacties, steeds nieuw zwerfafval in mijn wijk en wil er iets aan doen. Het is voor mij een interessante uitdaging hoe we er in Ziest voor kunnen zorgen dat er minder afval geproduceerd wordt en het minder in het milieu terecht komt. Samen met bewonersplatform Samen Duurzaam Zeist, pijler 4 Leefomgeving, heb ik mijn plan om betrokken sleutelpartijen op een leuke manier samen te brengen in korte tijd kunnen realiseren. Het enthousiasme om mee te doen was veel groter dan ik had gedacht. De aanwezigen waren divers: van de wethouder van duurzaamheid, een manager van BIGA groep, filiaalhouder van AH centrum, een leerling van het Jordan tot een afvalkunstenares. Het eten van de lunch werd verzorgd door De Groene Schuur, een lokale voedselcoöperatie waar ik zelf ook lid van ben. We hadden daardoor een seizoensgebonden, biologische lunch en natuurlijk zo goed als afvalvrij. "

Loes vervolgt: "In twee uur hebben onze persoonlijke frustraties, dilemma's en dromen gedeeld. Zoals waarom Zwitserland een andere cultuur heeft kunnen kweken rondom zwerfafval, of we ons niet juist moeten richten op meer schoonheid brengen in parken en straten (schoonheid trekt schoonheid aan) of misschien minder prullenbakken moeten neerzetten (schijnt te werken in het bos).
lees verder op pagina 3

En ook hoorden we elkaar in de frustraties over een plastic fantastic wegwerpmaatschappij, de invloed van youtube vloggers op pubers en de magie van Holle Bolle Gijs waar vroeger zoveel kinderhandjes gretig papiertjes in gooiden. Een droom was dat het gewone winkelen straks afvalvrij kan, omdat supermarkten en consumenten zich samen daarvoor inzetten.

We kregen terug dat de bijeenkomst als geslaagd, betekenisvol en hoopgevend werd ervaren door de aanwezigen. Ik ben echt blij, er hing een sfeer van dankbaarheid en positieve energie! Ik vond het fijn om mijn passie voor verbindende communicatie te kunnen inzetten voor sociale verandering. Daarom heb ik aangeboden een vervolg bijeenkomst te initieren en wie weet waar dat toe mag leiden (een projectgroep afvalvrij Zeist?). Loes gelooft dat het gemeenschappelijk aanpakken van de kern van een probleem zoals zwerfafval, de gemeenschapszin en veerkracht in een dorp enorm kan versterken. Iedereen die zich betrokken voelt en/of vertegenwoordiger is van een potentiele sleutelpartij (sportclub, vereniging, ouderraad, bewonerscollectief, winkeliers etc) is van harte uitgenodigd contact op te nemen via loes.berkhout@gmail.com.

De dialooglunch viel in de week van de Maaltijd van Zeist. Dit is een initiatief van de gemeente waarin bewoners actief gevraagd wordt input te leveren voor een mooier, fijner Zeist. Wie geïnteresseerd is in verbindende communicatie van Loes kan terecht op verbindwerk.nl

Meer berichten