inks Henk ter Steeg en rechts Arthur Tutein Nolthenius.
inks Henk ter Steeg en rechts Arthur Tutein Nolthenius. (Foto: Maarten Bos)

Groot Zeister afvaldebat op 31 oktober

Op 31 oktober wordt in de aula van het Christelijk Lyceum Zeist Het Groot Zeister Afvaldebat gehouden. De bijeenkomst wordt georganiseerd door Samen Duurzaam Zeist. Het debat gaat over de veelbesproken gescheiden afvalinzameling en begint om 20 uur.

Zeist - Arthur Tutein Nolthenius is inwoner van Zeist, actief lid van Samen Duurzaam Zeist en één van de initiatiefnemers van de avond. Hij vertelt: "Op een bijeenkomst van Samen Duurzaam Zeist schoof ik aan bij het groepje van pijler 2, 'circulaire economie'. Al pratend over het doel om meer en beter afval te scheiden ontstond het idee om een afvaldebat te gaan houden. Hoe krijgen we de inwoners zo ver. Iedereen heeft wel een mening over het scheiden van afval, maar is die kennis altijd goed onderbouwd? Er zijn veel fabels en mythen, niet in de laatste plaats gevoed door de sociale media".

Arthur vervolgt: "Wij willen met het debat de bewustwording vergroten en fabeltjes doorprikken. Er wordt bijvoorbeeld vaak beweerd dat afval scheiden door bewoners geen zin heeft omdat achteraf alles weer bij elkaar wordt gegooid. Anderen zeggen weer dat er beter achteraf gescheiden kan worden. En waarom verpakkingsvrij inkopen als er toch een plastic bak is? We willen op de avond prikkelende stellingen naar voren brengen en zo het debat op gang brengen".

Arthur: "Wat betreft de opzet van het debat kun je denken aan het TV-programma Het Lagerhuis. We willen links en rechts in de zaal deelnemers laten plaatsnemen. De gespreksleider wandelt heen en weer. Wie niet mee wil praten kan gewoon plaatsnemen als toeschouwer. Arend Jan Majoor van "Stop mijn Afval" houdt voorafgaande aan de discussie een inleiding 'Feiten versus Fabels' van ongeveer 20 minuten over afvalstromen".

De initiatiefnemers hopen met het debat te bereiken dat mensen meer bewust worden van de kwestie, dat er nieuwe ideeën naar voren worden gebracht en dat duidelijk wordt waar de weerstanden zitten. O.a. Henk ter Steeg biedt vanuit de gemeente Zeist ondersteuning aan het plan. Hij zegt: "Bekend is bijvoorbeeld dat bewoners van flats vaak meer problemen hebben met afvalscheiding simpelweg om dat ze veel minder ruimte hebben dan mensen die een huis met een tuin hebben".

Het afvaldebat is een goed voorbeeld van samenwerking tussen gemeente en inwoners van Zeist via het bewonersplatform Samen Duurzaam Zeist. Arthur tot slot: "Op de lange termijn is de doelstelling Nederland in 2030 restafvalvrij. Voor Zeist is het doel 100 kilo restafval per inwoner in 2020 in plaats van de 200 kilo op dit moment. Restafval is alles dat overblijft nadat alle herbruikbaar afval is gescheiden. Het restafval wordt verbrand en levert dus wel energie maar is niet opnieuw te gebruiken.".

Meer berichten