Foto:

Ambulante zorg bij hersenletsel

Psycholoog Boter ziet voordelen

"Geef mensen met niet aangeboren hersenletsel ook gespecialiseerde zorg buiten het ziekenhuis of revalidatiecentrum." Psycholoog Roeland Boter pleit voor zogeheten 'ambulatoria', regionale samenwerkingsverbanden van professionele zorgverleners.

door Asta Diepen Stöpler

ZEIST – Roeland Boter ziet veel mensen na een herseninfarct, hersenbloeding of andere niet aangeboren hersenletsel (NAH) in zijn praktijk in Zeist-West. "Velen hebben hulp nodig maar kunnen deze niet makkelijk krijgen.

Eenmaal thuis worden mensen met NAH en hun omgeving regelmatig hard geconfronteerd met de nieuwe situatie. Zij zouden er veel baat bij hebben als er na de opname in ziekenhuis of revalidatiecentrum meer ambulante zorg voor hen is. Een zelfstandige praktijk, waar ze terecht kunnen voor hulp van fysiotherapeuten, psychologen en andere zorgverleners."

De ziekenhuisopname en revalidatie na een hersenaandoening vormen een intensieve periode. "Alle aandacht is dan gericht op het lichamelijk herstel. Maar de opnameduur in ziekenhuis of instelling wordt steeds korter", stelt Boter. "Het vervolg moeten mensen in hun eigen omgeving oppakken. Dit is een minstens zo ingrijpende fase van verwerking, gewenning aan de nieuwe situatie en het zoeken naar een nieuw evenwicht in veranderde omstandigheden.

Acceptatie van wat verdwenen is en van wat nog wel mogelijk is, is een lastig, soms langdurig proces.

Ik pleit dan ook voor een groter aanbod aan ambulante zorg na revalidatie in een regionaal 'ambulatorium'. Hierin werken ergotherapeuten, fysiotherapeuten, psychologen en andere zorgverleners nauw met elkaar samen. Mijn praktijk Sense in Zeist, maar ook collega's in Maarn, Maarssen en vanaf 1 januari praktijk Neuron in Zeist, zijn hiervan een voorbeeld. Deze constructie is in mijn beleving een noodzakelijk, efficiënt en goedkoop vervolg op (poli)klinische revalidatie."

In de praktijk van Roeland Boter melden de meeste mensen zich gemiddeld 15 maanden na het ontstaan van hun ziekte. "Het is goed dat zij zelf oplossingen zoeken, maar men moet niet te lang wachten met het zoeken van professionele ondersteuning.
Mensen hebben veel onvermoede capaciteiten. Meer talenten dan waarvan ze zich bewust zijn.

Hulp stimuleert hun in meer zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Het vergt wel een andere wijze van zien en denken om dat te ontdekken en te gebruiken.
Ik zie steeds weer dat er zoveel mogelijk is. Zoals een cliënt die uiteindelijk met veel plezier zijn vrijwilligerswerk bij de sportclub hervat. Of weer zelf boodschappen kan doen met een nauwkeurig uitgeschreven briefje. Een ziekte overkomt je, daar kun je niets aan doen. Maar je kunt wel wat veranderen aan de omstandigheden en met goed toegankelijke professionele ondersteuning is meer mogelijk dan gedacht."

Informatie: www.sense-nah.nl

Meer berichten