Foto: Gemeente Zeist

Week van de burgemeester

Koos Janssen - Na een kort herfstreces start de werkweek op maandag 29 oktober. Ik overleg met de concern-controller Eric Westerhof over de financiële veerkracht van de gemeente. We gaan na op welke wijze, in tijden van financiële ruimte, kan worden geanticipeerd op omstandigheden van financiële schaarste. In de loop van de middag voer ik diverse gesprekken met leden van het Platform Utrechtse Buitenplaatsen. We verkennen de werkagenda en werkwijze voor de komende periode. Ook spreek ik met twee medewerkers over de technische installatie en het gebruik ervan in de raadzaal. 's Avonds bezoek ik samen met de Rotaryclub Zeist het Stadskantoor gemeente Utrecht. De grote plannen en realisaties van het stadscentrum imponeren.

Dinsdag praten we in het college van B&W bij over de prestaties en de organisatie van de Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug, waaronder de Regionale sociale Dienst (RSD). De RSD is onder meer van wezenlijke betekenis voor mensen op het vlak van werk, meedoen in de samenleving en schuldhulpverlening. In de wekelijkse vergadering nemen we besluiten over het niet realiseren van een chillplek voor jongeren in Den Dolder, de vergunningverlening van de nieuwbouw van De Nederlandsche Bank – opslag goudvoorraad en realisatie cashcentrum – en de verbeterplannen en projecten van beide Dorpsstraten. 's Middags en 's avonds vinden in de raadzaal de algemene beschouwingen plaats over de begroting 2019. Ook diverse positieve ervaringen met en ideeën van de Maaltijd van Zeist komen aan bod, zoals op het terrein van leefbaarheid, veiligheid en een sociaal leven. De gemeenteraad werkt dat de komende tijd verder uit. Woensdag heb ik een ontmoeting met een oudere inwoonster van Zeist. Zij brengt diverse punten uit het leven onder mijn aandacht. Het gaat om zaken binnenshuis en buitenshuis. Over natuur, duurzaamheid en meedoen in de samenleving. Ook spreek ik Jan Hein Heimel. Hij biedt mij een concept aan van zijn nieuwe boek over de grote tuinbouwtentoonstelling op het landgoed Schoonoord in 1909. Prachtige verhalen en illustraties. Het boek verschijnt begin volgend jaar. In mijn werkoverleg met de politie op donderdag komen aan de orde de recente overval op de Aldi-supermarkt in Den Dolder, de cijfers op het vlak van criminaliteit, een autobrand en de thema's huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook het organiseren van evenementen bespreken we. Veiligheid en leefbaarheid zijn daarbij belangrijk. Vervolgens ben ik twee keer op woonwagencentrum Beukbergen. 's Morgens voor een werkbezoek van de gemeente Utrecht. Samen met projectleider Arjan Brokkaar en de voorzitter van de bewonerscommissie Franca Vos, laten we wethouder Kees Diepeveen, raadsleden en medewerkers het centrum zien. 's Middags komt Radio 1 verslaggever Roy Heerkens. Voor het radioprogramma Spraakmakers vraagt hij naar aanleiding en achtergrond van de herinrichting van het woonwagencentrum. Op vrijdag praat ik met de Wijkinitiatiefmoeders in Zeist-West. Tal van onderwerpen uit het gewone leven passeren de revue. We spreken over gelijke kansen voor de kinderen in Zeist. 's Middags spreek ik het bestuur van de Turkse moskee Eyup Sultan in de Verzetswijk. Zij praten mij bij over het wel en wee van de moskee en de leden.

Het is een hartelijke ontmoeting.

Meer berichten