Foto:

Vocaal Ensemble TIEN in Zaterdagmiddagconcert

Op zaterdag 10 november aanstaande brengt Vocaal Ensemble TIEN onder leiding van Felix van den Hombergh in de serie zaterdagmiddagconcerten in de Sionskerk te Zeist het programma Laulan!

Vocaal Ensemble TIEN is een enthousiast en ambitieus a capella-ensemble, dat bestaat uit gemiddeld zestien zangers. De zangers van TIEN zijn zang technisch geschoold, een deel van hen aan het conservatorium. Vocaal Ensemble TIEN werd midden jaren '90 opgericht en beschikt door de langdurige samenwerking over een subtiele klankkleur en balans.

Vocaal Ensemble TIEN werkt per programma met een andere dirigent. Daardoor komen steeds andere aspecten van het ensemble-zingen aan de orde. TIEN wordt geprezen om zijn heldere koorklank en verrassende programmering.

Tijdens het concert in de Sionskerk staat de gelijknamige compositie van Benjamin Britten centraal, een a cappella stuk bestaande uit acht korte delen op oud-Engelse teksten. Elk deel heeft een eigen thema, religieus of wereldlijk. Deze acht thema's – waaronder de lente, de maagd Maria, bloemen en vogels, de dood – vormen de rode draad van het programma. Brittens Sacred and Profane wordt omlijst door werken met dezelfde thematiek van o.a. Fayrfax, Monteverdi, Mendelssohn, Komitas en Klimek. Componisten uit zeer verschillende stijlperiodes, van renaissance, barok en romantiek tot 21e-eeuws. Kortom een gevarieerd, afwisselend en boeiend programma. Dirigent Felix van den Hombergh heeft deze werken weten samen te brengen in een welluidend en boeiend programma.

Het zaterdagmiddagconcert op 10 november2018 in de Sionskerk te Zeist (Jacob Catslaan 73) begint om 16.30 uur en de toegang is vrij. Bij de uitgang wordt gecollecteerd.

Meer berichten