Foto: Gemeente Zeist

Week van de burgemeester

Column door Koos Janssen

Maandag 5 november heb ik veiligheidsoverleg met medewerkers. We spreken over de plannen en acties voor volgend jaar en de periode daarna. Thema's zijn onder meer ondermijning, internetcriminaliteit en persoonsgericht werken op het raakvlak van zorg en veiligheid. 's Middags komt het Platform Utrechtse Buitenplaatsen bijeen. Ditmaal zijn we te gast bij het Nationaal Restauratiefonds in Amersfoort. Directeur Kees-Jan Dosker vertelt over de ondersteuning van monumenteneigenaren met de financiering van hun plannen en het realiseren van overheidsbeleid in de praktijk. Het Platform spreekt over communicatie, Handboek Groenbeheer en het ontwikkelen van Landgoedconsulentschap. Ook ons symposium van 29 november in Huis Doorn komt aan de orde. Dinsdag begint in de week van het Nationaal Schoolontbijt met een ontbijt op basisschool Op Dreef aan de Laan van Vollenhove. De kinderen vragen onder andere: wat eet u het liefst op brood? Hoe zwaar is de ambtsketen? en hoe oud bent u? Het is een levendig ontbijt. Terug in de B&W-vergadering nemen we besluiten over tijdelijke huisvesting van buitenlandse studenten op Landgoed Dijnselburg, het regionaal gebruik van de brandweerpost Zeist en een raadsvoorstel tarieven onroerendezaakbelasting 2019. Ook ga ik op bezoek bij de honderdjarige mevrouw De Vries-Van den Oudenalder. Zij viert het met familie en medebewoners in Spathodea. Woensdag breng ik een uitgebreid bezoek aan de Scholengemeenschap De Breul. Met de leerlingenraad heb ik een brainstorm over de opzet van een democratisch gekozen leerlingenraad. Ook spreken we over de inclusieve school, waar iedereen welkom is en zich thuis voelt in zijn of haar eigenheid. Na het ophalen van de lunch in de kantine praat ik met een grote groep leerlingen over vuurwerk, alcoholgebruik en rechtvaardigheid. Daarna heb ik een afsluitend gesprek met rector Brokers. Vervolgens rijd ik naar woonwagencentrum Beukbergen. De bewonerscommissie, Woongoed Zeist, de projectorganisatie en medewerkers sluiten gezamenlijk de periode van herinrichting af. Donderdag ben ik in Soest voor het districtelijk veiligheidscollege Oost Utrecht. Hierin werken vijftien gemeenten, het openbaar ministerie en de politie samen. We spreken over de aanpak tegen ondermijning aan de hand van twee praktijkvoorbeelden: een autobedrijf met veel criminaliteit en een groep drugshandelaren. Ook is er een presentatie van de bereden politie. Hierbij komt de brede inzetbaarheid van politieruiter en paard aan de orde. 's Middags stem ik samen met wethouder Marcel Fluitman de werkwijze af met medewerkers bij de zogeheten persoonsgerichte aanpak op de werkterreinen zorg en veiligheid. 's Avonds spreek ik samen met de politie met buurtbewoners die onderling nogal wat conflictstof en irritaties hebben. Het valt me niet mee een begin van vrede te bewerkstellingen. Daarna neem ik met wethouder Laura Hoogstraten deel aan twee raadsgesprekken met de Rekenkamer Zeist. Het gaat over de evaluatie van de Rekenkamer over de periode 2011-2018 en over het thema samenwerking gemeente en partners op het gebied van wonen. Op vrijdag is de burgemeestersbijeenkomst met de Commissaris van de Koning Willibrord van Beek. We spreken o.m. over nieuwe democratie. Zaterdagmiddag bezoek ik het echtpaar Van Kuijk, 65 jaar getrouwd! Van harte gefeliciteerd.

Koos Janssen
Voor reactie: jjlm.janssen@zeist.nl

Meer berichten