Foto: Mitch Huisman

Week van de burgemeester

Koos Janssen - Maandag 19 november overleg ik met de burgemeesters van de gemeenten die samenwerken in het netwerk U10. Dit is het samenwerkingsverband rondom Utrecht. Ditmaal komen we in Houten bijeen. Het gesprek gaat over de wijze van samenwerken, de betrokkenheid van gemeenteraden en colleges van B&W en de aansluiting met de ambtelijke organisaties. Samenwerken in een netwerk verloopt anders dan in een gestructureerde bureaucratische organisatie. Dat blijft voor iedereen een beetje zoeken naar de beste manier van doen. Aansluitend neem ik deel aan de bijeenkomst van de Veiligheidsregio Utrecht. Aan de orde zijn risicogerichte advisering en toezicht, de gemeentelijke crisisbeheersing en de brandweeruitruk op maat. Dit gaat onder meer over het aantal mensen op een auto en de mogelijkheid van een mobiele brandweerbrigade in de regio. Terug in Zeist woon ik het werkoverleg bij van medewerkers Publiekszaken, waaronder het klantcontactcentrum. Onlangs heb ik daar praktijkervaring opgedaan. Hier praten we over.

Dinsdag in de B&W-vergadering spreken we over de regionale positie van Zeist op het vlak van economie en klimaatneutraal. Ook bespreken we woningbouw in het project Hart van de Heuvelrug, waaronder op de Vliegbasis Soesterberg. We praten bij over de ontwikkelingen op en rondom de Utrechtseweg Noord. Hiertoe behoren de locaties Eikenstein, Rabofacet en TNO. In onderlinge samenhang wordt dit gebied bekeken. Aan het eind van de dag ontmoet ik de heer Roel Broer, hoofd beheer en onderhoud van de Oorlogsgravenstichting. We ondertekenen een overeenkomst tussen de Stichting en Zeist om de oorlogsgraven in Zeist, ruim dertig, zo goed mogelijk te onderhouden.

Woensdag bezoek ik de honderdjarige mevrouw Brinkman-Hogenbirk. Het is een feestelijk samenzijn met familie in haar huis in Vredenoord in Huis ter Heide. In het Stadskantoor Utrecht komt de Stuurgroep Veiligheidshuis Utrecht bijeen. We behandelen de plannen voor volgend jaar bij de persoonsgerichte aanpak op het vlak van veiligheid en zorg. Donderdag verzorg ik voor medewerkers een cursus over gemeente en gemeenschap, democratie en politieke antenne. 's Middags laat ik me bijpraten over informatie- en archiefbeheer bij de gemeente. Ook ben ik even te gast bij de IPad cursus voor senioren, georganiseerd door de samenwerking van KBO-PCOB en ASZ. Het is in de parochiezaal van de St. Josephkerk. Zo'n 15 cursisten zijn druk bezig thuis te raken in de wondere wereld van de IPad. Ik heb er bewondering voor.

Op vrijdag breng ik samen met politie en openbaar ministerie een bezoek aan de KNVB Campus aan de Woudenbergseweg. We maken nader kennis met de leiding, de organisatie en de diverse functies op deze prachtige locatie. Zaterdag verwelkom ik in Den Dolder Sinterklaas en vele Pieten. Het is een drukte van jewelste, gezellig en muzikaal. Zondagmiddag geniet ik van Lisa Jacobs en The String Soloists. In de serie Slotconcerten, ditmaal te gast in de Grote Zaal van de Evangelische Broedergemeente, geven zij een imponerend concert.

Koos Janssen
Voor reactie: jjlm.janssen@zeist.nl

Meer berichten