Foto: Mitch Huisman

Week van de burgemeester

Column door burgemeester Koos Janssen - Maandag 26 november overleg ik met medewerkers over communicatie- en strategisch financiële onderwerpen. Ook maak ik nader kennis met een raadslid. We spreken over het werk en het wel en wee van raadsvergaderingen, procedures en reglementen. Het is een mooi gesprek. In lunchtijd is er een drukbezochte bijeenkomst met medewerkers. Samen met griffier Johan Janssen en gemeentesecretaris Ineke Lissenberg spreken we met hen over de opbrengst van de Maaltijd van Zeist. Binnenkort debatteert en besluit de gemeenteraad hierover. Daarna volgt een uitvoeringsprogramma. Zo worden signalen uit de samenleving vertaald naar actie. Aan het eind van de dag praat ik bij met postcommandanten van Den Dolder, Eric Vos, en van Zeist, Jeroen Hakkert. In totaal zo'n tien nieuwe vrijwilligers gaan binnenkort in opleiding.

In de dinsdaagse vergadering van B&W overleggen we over de diverse inhoudelijke en financiële aspecten van de Regionale Sociale Dienst. Daarnaast komen het financiële reilen en zeilen van de gemeente, de Maaltijd van Zeist en de bouwactiviteiten in het centrum van Zeist aan de orde. We verdiepen ons in het verkeersveiligheidsrapport spoorwegovergang Den Dolder. Tussendoor ga ik op felicitatiebezoek bij het echtpaar Van Doleweerd, zestig jaar getrouwd. Het is een hartelijk samenzijn aan de Molenweg. Tijdens de lunch is er een bespreking tussen de directies van beide Zeister woningbouwcorporaties en het college van B&W. We wisselen van gedachten over de maatschappelijke opgaven op het terrein van wonen in Zeist. 's Middags praat ik met een politieke fractie uit de gemeenteraad. De oprichting van een islamitische school, de verkeersmaatregelen in en rondom het centrum en woonwagencentrum Beukbergen komen aan bod. In het werkoverleg tussen gemeenteraad en B&W op dinsdagavond spreken we over allerlei onderhanden werk, zoals de uitzendingen van Slotstad RTV en de raadsvergaderingen en de internationale actie "stop geweld tegen vrouwen" (unwomen.nl). Op woensdag heb ik een gesprek met collega-burgemeester Sjoerd Potters van De Bilt. Binnenkort spreken de colleges van B&W elkaar. Dat bereiden we voor. Ook wisselen we van gedachten over economie en mobiliteit in onze regio en de aandacht van "Den Haag" voor onze vraagstukken. 's Middags ontmoet ik samen met de gemeentesecretaris een inwoner van Zeist die het helemaal gehad heeft met de gemeente. Onlangs schreef hij een bericht aan mij over "26 jaar ellende met en van de gemeente Zeist". Het is een goed gesprek; het kan het begin zijn van een keer ten goede. Donderdag open ik in de Maartenskerk in Doorn het symposium: Binnen op de grenzeloze buitenplaats. Het is georganiseerd door het Platform Utrechtse Buitenplaatsen, samen met Huis Doorn. Thema is de Europese invloeden op en het behoud van monumentale interieurs. Inspirerende presentaties en discussie benadrukken het belang van en ideeën over het beschermen van historische interieurs. Op vrijdag reik ik namens de jury de Goudvink-prijs uit van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies. Winnaar is Rekenkamer Oost Nederland; met ook eervolle podiumplekken voor de Rekenkamers van Soest en Utrecht. Voor reactie: jjlm.janssen@zeist.nl

Meer berichten