Foto:

Poëziebijeenkomst in het Binnenbos

Maandelijkse bijeenkomsten

In het Binnenbos in Zeist-Kerckebosch wordt een keer per maand een poëziebijeenkomst gehouden. Veel mensen denken bij poëzie aan iets moeilijks en onbegrijpelijks. Maar volgens Roel Bosch (60), die deze bijeenkomsten organiseert, is dat een misvatting en leeft de dichtkunst niet voor niets wel degelijk in een stad als Zeist. Hij heeft zoveel aanmeldingen dat hij maar liefst twee groepen moest samenstellen.

door Maarten Bos

Zeist - Roel vertelt: "Ik ben in 2014 gestart met de bijeenkomsten. In dat jaar verdwenen de diensten in de Thomaskerk in Kerckebosch en ik zocht een alternatief om bijeen te komen om bepaalde zaken intensief met elkaar te bespreken. Als je gedichten bespreekt, word je geconfronteerd met een geheel eigen kijk van de auteur op een bepaald probleem. Poëzie maakt daarbij herinneringen, associaties en emoties los en zorgt ervoor dat mensen dingen met elkaar bespreken die anders onbesproken blijven. Dat was het idee achter deze opzet en het slaagt erg goed. We raken tijdens onze bijeenkomsten werkelijk met elkaar in gesprek".

Roel vervolgt: "De club van het Binnenbos komt 1 keer per maand bijeen op woensdagochtend. Deze groep heeft 15 deelnemers. Daarnaast heb ik bijeenkomsten op een dinsdagavond in de Noorderlichtgemeente. Daar komen 7 belangstellenden. Er zijn veel meer vrouwelijke deelnemers dan mannelijke en de meesten zijn al ouder dan 70. Dat neemt niet weg dat de dichtkunst veel jonge, bevlogen beoefenaars kent en ook onder de jeugd leeft". Roel stuurt voor de woensdaggroep ieder van de 15 deelnemers een gedicht. Zij lezen dat gedicht voor op de bijeenkomst en vertellen wat het bij hen teweeg heeft gebracht. Het zijn 15 gedichten van altijd 1 bepaalde dichter. Roel: "En wat het jaarschema betreft zorg ik ervoor dat we steeds een klassieke dichter behandelen (dit jaar was dat Vasalis), een buitenlandse dichter die goed vertaald is, een paar nog niet zo bekende jonge poëten en 1 Utrechtse auteur. Een keer per seizoen komt er ook een dichter bij ons langs". In de groepen van Roel zitten ook mensen die zelf poëzie schrijven. Aan het eind van een bijeenkomst dragen zij dan ook weleens iets van zichzelf voor. Roel: "Maar verder komen juist heel verschillende personen hier naartoe. Sommigen worden door vrienden meegenomen en doen geheel onbevooroordeeld mee. We maken elkaar daarbij rijker met onze gesprekken". In een seizoen komen de poëzieliefhebbers negen keer bij elkaar.

Roel is al 35 jaar predikant. Hij heeft gestudeerd in Kampen en hij promoveerde in 1988 op een kerkhistorisch onderwerp. Hij heeft zelf ook gedichten geschreven en 7 december kwam zijn laatste publicatie uit: Vieren met de wild goose resource group. Daarin door hem uit het Engels in het Nederlands vertaalde liturgische teksten en gedichten van Iona. Iona is een eiland voor de Schotse kust waar een bloeiende geloofsgemeenschap bestaat. De teksten die daar ontstaan zijn vaak Keltisch geïnspireerd.

Meer berichten