Foto: Mel Boas

Geen huisuitzettingen door huurschuld

Prettig wonen in Zeist realiseren

Prettig wonen voor mensen in Zeist, ook voor mensen met een laag inkomen. Dat is het gezamenlijke doel van gemeente, corporaties en huurdersorganisaties.

Zeist - Op 3 december hebben de gemeente Zeist, corporaties Woongoed Zeist, R.K. Woningbouwvereniging Zeist en de huurdersorganisaties HuurdersPlatform Seyst en Huurdersbelangenvereniging Prisma hun handtekening gezet onder de prestatieafspraken 2019. De vijf partijen scherpten de ambities in de samenwerking aan. Zo willen gemeente en corporaties huisuitzettingen door huurschuld in alle gevallen voorkomen en voorzien de corporaties in 2019 tweehonderd huizen van zonnepanelen. De 3 speerpunten in 2019 zijn: duurzaamheid, betaalbaar wonen en vitale buurten. Wethouder Laura Hoogstraten: "Wonen is een basisvoorwaarde voor goed leven. Het is belangrijk dat er woningen zijn met een betaalbare huur. Een woning met duurzame energie draagt bij aan de toekomst en is goed voor mensen met een kleine portemonnee." In 2050 zal de energievoorziening volledig duurzaam zijn. Begin 2019 heeft de gemeente het 1e Energieplan klaar. 2019 staat in het teken van experimenteren om het energieplan verder te voeden. Zo hebben gemeente en Woongoed Zeist de ambitie om in Kerckebosch Flat 11 op unieke wijze te verduurzamen naar de eisen van BENG-1. De ambitie gaat een stap verder dan vorig jaar: 0 huisuitzettingen door huurschuld. Alleen als er echt sprake is van aantoonbare wanprestatie wordt deze maatregel ingezet. Corporaties zetten extra in op het vroegtijdig signaleren en voorkomen van escalatie van schuldenproblematiek. Zij gaan een inkomenscheck doen voor 150 huurders. De gemeente draagt zorg voor snelle opvolging vanuit het Sociaal Team en Regionale Sociale Dienst. "Betaalbaarheid van onze huurwoningen staat voorop, aldus Rob Wassenberg, directeur bestuurder van Woongoed Zeist. Omdat energielasten voor een groot deel de woonlasten van onze huurders bepalen, heeft duurzaamheid ook onze aandacht." Voor 2019 ligt de focus op de wijken Zeist-West, Den Dolder en Vollenhove.

Voor deze drie wijken wordt in samenhang een aanpak van de sociale en fysieke leefomgeving opgesteld en uitgevoerd.

Meer berichten