Onderzoek ANWB: fietspaden in de provincie Utrecht zijn niet comfortabel genoeg

Recreatieve fietsers  geven  het fietsen in Utrecht een 7,9, dat is gelijk aan het landelijk gemiddelde. Utrecht trekt een gering aantal fietsers uit andere provincies en het gebruik van de e-bike loopt achter op het landelijk gemiddelde. Als belangrijkste verbeterpunten in Utrecht wordt het comfort van de fietspaden en de drukte genoemd.

Qua comfort gaat dan met name om hobbels, boomwortels, gaten en kuilen. 34% van de mensen vindt het aantal gebruikers van het fietspad een probleem. Daarnaast geven fietsers in deze provincie aan dat meer rustplekken en betere bewegwijzering de aandacht verdienen. 

De verbeterpunten voor Utrecht zijn:
-    Met 49% is het comfort van fietspaden het belangrijkste verbeterpunt. Qua comfort gaat dan met name om hobbels, boomwortels, gaten en kuilen in het wegdek. Ook smalle paden vormen een ergernis.
-    Het grote aantal gebruikers op de fietspaden wordt als storend ervaren. Men ergert zich tevens aan asociaal gedrag en drukke wegen op de route.
-    Ontbrekende bordjes vormen daarnaast een ergernis bij de recreatieve fietsers. Een groot gedeelte van de fietsers vindt dit een probleem, daarnaast vinden ze de bordjes onduidelijk.

Meer rustpunten

Belangrijkste uitkomsten van het landelijke onderzoek zijn dat het de helft van de recreatieve fietsers vindt dat het comfort van fietspaden kan worden verbeterd en dat een groot gedeelte van de fietsers vindt dat aantal rustplekken langs recreatieve fietsers te gering is. 

Niet e-bike proof
Steeds  meer mensen rijden op een elektrische fiets, ook voor een recreatieve fietstocht. Uit de landelijke resultaten blijkt echter dat "Nederland nog niet e-bike proof is". De huidige infrastructuur is nog niet ingesteld op de snelheid en wendbaarheid van de e-bike. Daarnaast is de bewegwijzering, het bermonderhoud, het aantal oplaadpunten en het gedrag op het fietspad volgens deze doelgroep niet op orde.

Enquête
De ANWB heeft deze zomer samen met de Fietsersbond,  Nederlandse Toerfietsunie (NTFU) en de Stichting Landelijk Fietsplatform een enquête gehouden onder  in totaal 11.228 recreatieve fietsers. Voor Utrecht hebben 908 mensen deze enquête ingevuld.  Fietsen is een belangrijke vrijetijdsbesteding van Nederlanders. De samenwerkende fietspartijen willen dat fietsen een aantrekkelijke tijdsbesteding blijft en dat Nederlanders en toeristen kunnen blijven genieten van de variatie aan landschappen in Nederland. Utrecht heeft zijn ambities neergelegd in het 'Realisatieplan Fiets 2016-2020', gericht op stimuleren fietsgebruik door paden veiliger en innovatiever te maken. Het kan de aanbevelingen in de rapportage gebruiken om dit nog verder te verbeteren.
Voor meer informatie over ANWB en fietsen zie www.anwb.nl/fanvanfietsen
 

Meer berichten