Herontwikkeling De Lindenhorst

Het Rijksvastgoedbedrijf wil de voormalige jeugdinrichting De Lindenhorst aan de Verlengde Slotlaan 69 in Zeist met bijbehorende gronden verkopen. Op woensdag 9 januari 2019 is er een informatieavond om belanghebbenden hierover te informeren.

Het Rijksvastgoedbedrijf wil met de verkoop van De Lindenhorst de prioriteiten van het kabinet tot uitvoering brengen in de regio. Deze prioriteiten zijn het versnellen van woningbouw, initiatieven rond de energietransitie, het stimuleren van circulair bouwen en om het bevorderen van werkgelegenheid. Tegen deze achtergrond hebben het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Zeist afgesproken dat de nieuwe bestemming van De Lindenhorst 'wonen' wordt. Dit betekent dat er in de toekomst dus woningen zullen komen op de locatie. Op dit moment is de bestemming van het object grotendeels 'maatschappelijk' en gedeeltelijk 'wonen'. Het is aan de koper van De Lindenhorst om hiervoor met een plan te komen. Het Rijksvastgoedbedrijf maakt dus zelf geen plan.


Uitgangspunten

De uitgangspunten voor de herontwikkeling van De Lindenhorst zijn de Structuurvisie 2020, het Groenstructuurplan, Woonvisie, Duurzaamheid en Cultuurhistorie. De raad wordt medio januari gevraagd om te reageren op deze uitgangspunten. Met dit als vertrekpunt kijken we graag samen met belanghebbenden naar zaken als bouwaard, soort woningen, aansluiting van nieuwbouw op de omgeving, verkeer, parkeren en groen. Niet alles kan tot in detail worden vastgelegd, maar graag willen we de belangrijkste wensen vanuit belanghebbenden meegeven.

Participatieproces

Om belanghebbenden te betrekken bij de kansen en aandachtspunten voor herontwikkeling organiseren we een aantal bijeenkomsten:een openbare informatiebijeenkomst op woensdag 9 januari 2019; twee besloten bijeenkomsten met een werkgroep op maandagavond 4 februari en maandagavond 11 maart 2019; een openbare afsluitende bijeenkomst op woensdag 10 april 2019.

Meer informatie kunt u lezen op de projectpagina van de gemeentelijke website www.zeist.nl/lindenhorst

Meer berichten