Burgemeester Ruud van Bennekom tijdens zijn nieuwjaarstoespraak van 3 januari jongstleden. FOTO: Gemeente Bunnik
Burgemeester Ruud van Bennekom tijdens zijn nieuwjaarstoespraak van 3 januari jongstleden. FOTO: Gemeente Bunnik (Foto: Gemeente Bunnik)

"Voor Bunnik en voor elkaar"

Nieuwjaarstoespraak burgemeester

Het was zijn eerste nieuwjaarstoespraak als burgemeester van Bunnik. Ruud van Bennekom bedankte de inwoners voor de rustige start van het nieuwe jaar en wenste alle inwoners van Odijk, Werkhoven en Bunnik een heel gezond en voorspoedig 2019 toe. Hieronder een compilatie. De hele toespraak van de burgemeester is terug te lezen op de website van de gemeente: www.bunnik.nl

Bunnik - In 2018 zijn maar liefst 744 nieuwe inwoners ingeschreven. Komende zomer verhuist ook Van Bennekom met zijn gezin naar Bunnik. Op de drempel van 2019 telde de gemeente 15.219 inwoners. De nieuwe burgervader geeft aan dat bijna iedereen die hij tegenkomt een actieve en betrokken dorpeling is. Als inwoner, ondernemer, lid van een vereniging, van de sportclub of van een of ander bestuur. Iedereen is betrokken en actief. En hij doet graag mee.

De branden in Werkhoven hebben zijn eerste periode als burgemeester ingekleurd en bepaald. Van Bennekom staat stil bij de grote inzet van de diensten in het veiligheidsdomein: de politie, het Openbaar Ministerie en vrijwillige brandweer in Werkhoven.

Het afgelopen jaar heeft de gemeente stevig ingezet op het 'sociale domein', waar de gemeente steeds meer voor aan de lat staat, met als voorbeeld de pleegoudermiddag, het leerlingenvervoer dat goed loopt en de aanpak Jongeren op Gezond Gewicht die samen met scholen en huisartsen is gestart. Ook in 2019 gaat de gemeente onverminderd aan de slag voor inwoners die het wat moeilijker hebben om aan te haken en langs de zijlijn dreigen te belanden. Door schulden bijvoorbeeld, of doordat ze weinig contacten hebben en eenzaam zijn.

Van Bennekom spreekt over 'Bunnik bouwen voor elkaar'; bouwen aan een sterke sociale samenhang in en tussen de dorpen.
Bunnik barst van de mensen met kwaliteiten, inzichten en talenten. Die zijn hard nodig voor de toekomst van Bunnik. In alle leeftijdsgroepen. Zo geeft Van Bennekom aan dat hij in 2019 een kinderburgemeester wil aanstellen. Zodat ook het geluid van de kinderen in de raadszaal doorklinkt.

Bunnik is onderdeel van een van de economisch snelst groeiende regio's van Europa. Steeds meer mensen willen er (blijven) wonen en werken. Dat vraagt om huizen, plekken om te kunnen ontspannen. Een ontwikkeling die niet buiten de deur gehouden kan worden. Daar moet over gesproken worden, in de gemeente. Op informatieavonden, tijdens participatietrajecten en door de handen uit te mouwen te steken. Zoals bijvoorbeeld is gebeurd bij herinrichting van Engboogerd in Bunnik, of bij het Hennetje en het Haantje in Werkhoven; over de plannen voor appartementen aan de Rozelaar en voor het skatepark in Odijk.

De gemeente Bunnik wil heel veel, maar is ook bescheiden qua omvang. Van Bennekom geeft aan dat de gemeente het niet alleen kan. Hulp van inwoners is nodig. Hij zet in 2019 in op stevige allianties. Voor Bunnik en voor elkaar.

Meer berichten