Foto: Gemeente Zeist

Week van de burgemeester

Koos Janssen - Maandag 7 januari begint met een bijeenkomst van alle medewerkers en het college van B&W in de publiekshal van het gemeentehuis. De nieuwe gemeentesecretaris René Grotens spreekt ons toe. In zijn nieuwe verantwoordelijkheid wil hij samen met de organisatie met name ooghouden op resultaatgerichtheid voor de samenleving, verantwoordelijkheid dragen voor wat je doet en leren van fouten. Doen, leren, ontwikkelen en doen; iedere dag weer. 's Avonds is de drukbezochte en gezellige Nieuwjaarsbijeenkomst op Slot Zeist. In mijn nieuwjaarstoespraak praat ik over Bubbelonië; het land waarin we met elkaar - zo ieder in een eigen bubbel - leven. Het is belangrijk interesse te hebben voor een ander uit je eigen bubbel te komen. De wereld is ingewikkeld en niet maakbaar. Het vijandsdenken lost geen problemen op, maar maakt ze groter.

Op dinsdag wappert de regenboogvlag op het gemeentehuis. We hijsen de vlag om te laten zien: "in Zeist telt iedereen mee en mag je zijn wie je bent". In de collegevergadering praten we bij over het maken van het uitvoeringsprogramma van de Maaltijd van Zeist. Ook nemen we een besluit over het advies aan de Minister van Economische Zaken over een opsporingsvergunning aardwarmte. Aan het eind van de middag ben ik in de studio van RTV Utrecht, programma U Vandaag. In de live-uitzending interviewt presentator Rob van Dijk mij als voorzitter van de Utrechtse Burgemeesterskring over het onderwerp de bedreigde burgemeester. In toenemende mate is hier in Nederland en de regio sprake van. Dat is een ernstige zaak. Het vormt, naast al het persoonlijke en functionele leed voor burgemeester, zijn gezin en gemeente, een bedreiging voor de democratie en de nabijheid van de burgemeester. Dat is volstrekt onaanvaardbaar. 's Avonds is er werkoverleg van gemeenteraad en het college van B&W. Politiek spreekuur, prostitutie, wielerronde, Lindenhorst en jongerendebat komen aan de orde.

Woensdag ben ik in Beilen, gemeente Midden-Drenthe. Samen met medewerkers verzorg ik een inleiding over maatschappelijke onrust in relatie tot een instelling geestelijke gezondheidszorg. We spreken over leefbaarheid en veiligheid, de rol en verantwoordelijkheid van de instelling en preventie en repressie. Aan het eind van de dag ben ik in Utrecht voor de viering van honderd jaar VNG Utrecht. Cabaratier Patrick Nederkoorn treedt op met een inkijkje in zijn theatershow "Ik betreur de ophef". Humor en politiek gaan hand in hand. Feestelijk.

Donderdag ga ik op bezoek bij de honderdjarige mevrouw Vlaanderen; zij woont in Bladerkroon aan de Molenweg. Tien jaar geleden was ik er ook, ter gelegenheid van het 65-jarig huwelijk. De heer Vlaanderen is overleden. De ontmoeting in aanwezigheid van de kinderen is hartelijk. 's Middags ben ik bij de installatie van de nieuwe burgemeester van Veenendaal, Gert-Jan Kats. Er klinkt van alle kanten een hartelijk welkom in Veenendaal en in de regio.

Op vrijdag overleg ik met de politie. Het verloop van de jaarwisseling, de aanhouding van veelplegers criminaliteit en burenruzie komen aan bod. 's Avonds vindt de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst van de brandweer Zeist en Den Dolder plaats. De opkomst is hoog; een mooie gelegenheid om grote waardering te uiten voor medewerkers en postcommandanten.

Meer berichten