Foto: Rutger van den Hoofdakker

Samenwerking Kunstenhuis De Bilt-Zeist/Poppodium de Peppel

Sinds 1 januari van dit jaar is er een samenwerking tussen het KunstenHuis De Bilt-Zeist en Poppodium De Peppel. Rob Schouw, directeur van het Kunstenhuis, vertelt hier over in één van drie locaties in Zeist van het KunstenHuis aan de Egelinglaan.

door Rutger van den Hoofdakker

Zeist - "Behalve in de Egelinglaan, waar een klein amateurtheater is gevestigd, heeft het KunstenHuis meerdere locaties met theaterzalen zoals de muziekschool in de Klinker, het Lichtruim in De Bilt en dan nu ook de Peppel in Zeist", zegt Rob. "Enerzijds richten we ons op kunstonderwijs in alle de leeftijdsgroepen met een divers cursus- en lessenpakket . Van tekenen, schilderen en beeldhouwen tot theater, dans en muziek. Anderzijds stimuleren we cultuurparticipatie door middel van exposities, voorstellingen en muziekoptredens in onze verschillende locaties. Daarnaast ondersteunen we zelfstandige amateurverenigingen zoals bijvoorbeeld KZHM en Polyhymnia in Zeist of toneelvereniging Steeds Beter in De Bilt door onze ruimtes te verhuren als repetitieruimte".

Rob, die 6 jaar directeur is inmiddels, benadrukt dat het samenbrengen van zelfstandige cultuurorganisaties een strategie is geweest van het Kunstenhuis. Samen staat de cultuur sector sterker. "Sinds 1 januari van dit jaar hebben we dus nu ook officieel een samenwerkingsverband met Poppodium de Peppel. De Peppel is voor iedereen die naar popmuziek wil luisteren of zelf muziek maken zoals opvoeringen van talentenjacht 'On Stage' of bandjes avonden van muziekschool Backstage en onze eigen muziekschool. Wat dat betreft sluit het cultureel heel erg aan bij onze activiteiten. Wij helpen graag mee om jong talent te stimuleren. Erik van der Veen blijft de programmeur van de Peppel. Het KunstenHuis zal ook gaan ondersteunen op het gebied van promotie en facilitaire ondersteuning als techniek en ICT"

Het doel van het KunstenHuis wordt duidelijk tijdens een korte tocht door het KunstenHuis. "Cultuureducatie voor jeugd en volwassenen zowel in de locaties als op scholen, stimuleren van amateurkunst en zo veel mogelijk mensen laten participeren, zijn voor ons belangrijke doelen", zegt Rob.

www.kunstenhuis.nl
www.peppel-zeist.nl

Meer berichten