Foto: Gemeente Zeist

Week van de burgemeester

Column door Koos Janssen - Maandag 14 januari woon ik samen met wethouder Marcel Fluitman in Nijmegen een bijeenkomst bij over zorg en veiligheid. In onze samenleving doen zich tal van vraagstukken voor. Voorbeelden zijn armoede en verwaarlozing, verward gedrag, huiselijk geweld, alcohol- en drugsverslaving, jeugdproblemen, criminaliteit en licht verstandelijke beperking. Soms stapelen sommige vraagstukken zich tegelijkertijd op in één persoon of één gezin. Bij zo'n verzameling van problemen is het ingewikkeld om tot oplossingen te komen. Vele hulpverleners hebben afzonderlijk een deeloplossing. Maar hoe bereik je nu een totaaloplossing? Daar is samenwerking en regievoering voor nodig op de werkterreinen zorg en veiligheid. Op deze bijeenkomst voor gemeentebestuurders spreken we over nieuwe wetgeving en delen we werkervaringen. Daar doen we ons voordeel mee in de complexe praktijk. 

In de B&W-vergadering op dinsdag nemen we besluiten over het strategisch huisvestingsplan onderwijs in Zeist, over duurzame zorg (bijvoorbeeld bij energiebesparing), in samenwerking met Diakonessenhuis en Altrecht en over ontwikkelingen in het inzamelen van huisvuil. 's Middags spreek ik een inwoner die ernstige zorgen heeft op het vlak van veiligheid bij een instelling. Ik zeg toe er extra aandacht aan te besteden. 

's Avonds komt de gemeenteraad bijeen. De raad neemt een motie aan tegen het oplaten van ballonnen. Ook stemt de raad in met ondersteuning van het Nationaal Preventieakkoord over roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Tenslotte geeft de raad unaniem per motie aan een onderzoek te willen naar de mogelijkheden voor een jaarwisseling die, meer dan nu, een veilig en aangenaam feest is voor iedereen. Ook vuurwerk en vuurwerkvrije zones spelen daarbij een rol.

Woensdag maak ik nader kennis met Marcel van Wissen. Sinds kort is hij lid van ons gemeentelijk management team. Hij vertelt onder meer over beeld en geluid en de wijze van kijken, de manieren van waarnemen. Een (video)beeld is een sterk communicatiemiddel. Daar zouden we als gemeente nog meer mee kunnen doen. 's Middags werk ik op mijn kamer aan enkele toespraken voor de komende tijd. De huidige commissaris van de Koning vertrekt, een nieuw boek verschijnt, en een nieuwe commissaris komt. Dat zijn drie toespraken op rij.

Donderdag overleg ik met medewerkers over Democratie in Zeist. De afgelopen tijd zijn vele stappen gezet. De maaltijd van Zeist, de kinderburgemeester, het politieke spreekuur van de gemeenteraad zijn daar voorbeelden van. Het blijft nodig daar dagelijks aan te blijven werken door medewerkers, politici, bestuur, instellingen en organisatie en inwoners. Leren en doen, fouten maken mag. Als er van geleerd wordt. In de loop van de dag laten we, vanwege de komst van de nieuwe gemeentesecretaris René Grotens, een nieuwe groepsfoto van het college maken. Binnenkort te zien op onze website. 's Middags verdiep ik me in de strategische werkagenda van het Platform Middelgrote Gemeenten. Thema's zijn onder meer Democratie Dichtbij, Smart city en big data, vitale binnenstad, duurzaamheid en eenzaamheid. 's Avonds is de gezellige Nieuwjaarsbijeenkomst van Zakelijk Zeist Onderneemt op Slot Zeist. Net zoals de economie bruist de ontmoeting.

Koos Janssen
Voor reactie: jjlm.janssen@zeist.nl

Meer berichten