Foto: Elena Knobbout

Monument RuJu naar Kunstenhuis

Door Asta Diepen Stöpler

Het herdenkingsmonument voor kinderen omgekomen door huiselijk geweld, heeft een plek binnen de samenleving. "Het doel is bereikt. Een gepast moment voor de stichting RuJu zichzelf op te heffen." Het Kunstenhuis verzorgt beheer en onderhoud van het monument aan de Slotvijver.

Jaarlijks overlijden tientallen kinderen door huislijk geweld. De dood van de Zeister broers Ruben en Julian is een van de helaas talrijke gevallen. Ter nagedachtenis aan hen en aan alle andere kinderen staat sinds 2015 een monument bij Slot Zeist op initiatief van de stichting RuJu.

Plaatsgenoot Menno Bausch en Frank Oosthoek zijn de drijvende krachten. "Regelmatig liggen er bloemen of brandt er een kaarsje. Het monument vervult duidelijk een functie. Het is goed om de stichting te beëindigen. Ons doel is bereikt: een plaats waar mensen kinderen overleden door huislijk geweld kunnen herdenken", aldus Bausch.

De trieste aanleiding was de dood van Ruben en Julian door de hand van hun vader, in 2013. "Vanuit het hele land meldden mensen zich voor de zoektocht. Talloze blijken van meeleven zijn naar de familie gestuurd. Het gevoel kwam op dat we hier iets mee moest doen voor heel Nederland. Met de familie en burgemeester Janssen ontstond het idee voor een herdenkingsmonument. Niet alleen voor Ruben en Julian, maar voor alle kinderen die slachtoffer zijn van huislijk geweld. Kunstenaar Johan Huizer bood zijn medewerking aan. Ook vele particulieren en bedrijven hielpen mee het monument mogelijk te maken met donaties en sponsoracties."

De afdeling Beeldende Kunst van het Kunstenhuis heeft ruime kennis en ervaring in beheer en onderhoud. "Maar de belangrijkste reden om deze eervolle taak over te nemen is dat onze docenten dag in dag uit bezig zijn om kinderen in een veilige omgeving met creatieve lessen te stimuleren. Juist dit monument verdient daarom een plek onder onze vleugels", aldus directeur Rob Schouw.

Meer berichten