Foto: MENNO BAUSCH FOTOGRAFIE ZEIST

Week van de burgemeester

Koos Janssen - Maandag 28 januari begint met politie-overleg. Ik bespreek met de politiechef Jan Dirk Bogerd enkele geweldsincidenten in Zeist. Ook verkeerd gedrag bij jong uitgaanspubliek in de 2e Dorpsstraat komt aan de orde. Na een verdiepende analyse zullen handhavingsacties volgen. In de loop van de dag ga ik samen met wethouder Sander Jansen op werkbezoek bij de Koninklijke INretail aan de Arnhemse Bovenweg in Zeist. We spreken met algemeen directeur Jan Meerman, financieel directeur Udo Delfgou en manager verenigingszaken Monique Briedé. INretail is een landelijke brancheorganisatie op het gebied van mode, wonen, schoenen en sport en heeft ruim vijfduizend leden in zestienduizend vestigingen. Zij doet aan lobby, kennis en advies voor de leden. We spreken over vastgoed, het grote aantal winkels in Zeist en elders en bereikbaarheid. 's Avonds woon ik bij Rotaryclub Zeist een lezing bij van Kees van de Waaij. Hij is onder meer voorzitter van de Raad van Commissarissen van Unilever Nederland Holdings B.V. Hij spreekt over de verhouding tussen politiek en bedrijfsleven in ons land; die relatie moet aan kracht winnen. In de B&W-vergadering op dinsdag spreken we over de organisatie van de verkiezingen dit jaar. Op 20 maart vinden er gecombineerde verkiezingen plaats, voor Provinciale Staten en voor Waterschappen. Op 23 mei zijn er Europese verkiezingen. Ook praten we over bouwkavels aan de Dolderseweg, digitale informatieborden langs de weg en de verplaatsing van de gemeentewerf Johannes Postlaan. 's Avonds komt het presidium van de gemeenteraad bijeen. We bespreken en plannen de komende vergaderingen, bijeenkomsten en activiteiten van de gemeenteraad. Woensdag voert het Platform Middelgrote Gemeenten overleg in Zeist. We bereiden de strategische agenda 2019-2022 voor. Democratie, big data, ondermijning, arbeidsmigranten en duurzaamheid komen aan bod. Ook bespreken we op sociaal vlak slim samenwerken en bij de jeugdhulp de financiering. 's Middags ontmoet ik de negenjarige Jim; hij zit in groep 7 van de Comeniusschool. Hij bereidt een spreekbeurt voor over politiek. Daarvoor interviewt hij mij. Na afloop gaan we samen op de foto. Daarna komen Jan van der Linden en Hennie Jansen bij mij op bezoek. Zij zijn bewoners van het mooie huis van Amerpoort aan de Oirschotlaan. Zij hebben allerlei teken- en schilderkunstwerken meegenomen; die bekijken we samen. Hennie en Jan tekenen dikwijls bij de Kinderboerderij De Brink. Het is een hartelijke ontmoeting.Donderdag breng ik een werkbezoek aan het Jordan Montessori Lyceum in Zeist. SOS-leden (Scholieren Ondersteunen Scholieren) en leden van het ECO-team hebben een mooi programma gemaakt. We spreken over de thema's omgaan met veel keuzemogelijkheden en keuzevrijheid, (peildatum)stress onder jongeren, afvalscheiding op het Jordan en uitgaan en alcoholgebruik. We gaan in verschillende leslokalen op bezoek en spreken met leerlingen en docenten. Ook bezichtigen we uitgebreid de gevaarlijke verkeerssituatie rond de school. Aan de oversteek Utrechtseweg moet het nodige gebeuren. Vrijdag spreek ik met het bestuur van Fivoor. Jeroen Gast en Machiel Polak. Veiligheid en zorg zijn geen eenvoudige combinatie. 's Middags ben ik bij de installatie van de nieuwe commissaris van de Koning in de provincie Utrecht, Hans Oosters. Welkom in Utrecht!

Koos Janssen
Voor reactie: jjlm.janssen@zeist.nl

Meer berichten