Foto:

Verkeerschaos in Zeist: Lokale partij Seyst.nu wil actie van college!

Sinds 28 januari jl. is in Zeist een hele serie nieuwe verkeersmaatregelen van kracht.

Door de vele afsluitingen en eenrichtingsmaatregelen in en rond het centrum van Zeist ontstaan files en inwoners moeten vaak kilometers omrijden om bij hun huis te komen. Logische en onwenselijke consequenties daarvan zijn verkeersonveilige situaties en een onnodige toename van uitstoot van CO2 en fijnstof. Ook de omliggende wijken ervaren de overlast.

Daarnaast is het voor mensen van buiten Zeist erg lastig geworden om hun weg te vinden in en uit Zeist. De kans is groot dat zij een volgende keer een deurtje verder gaan naar een andere gemeente om te winkelen of de horeca te bezoeken. "Straks hebben we een prachtig groen centrum waar miljoenen in zijn gepompt, en nog steeds worden gepompt, maar zonder mensen en zonder winkels", zijn gehoorde opmerkingen.

Inmiddels zijn er, door de ontstane maatschappelijke onrust, diverse acties gestart vanuit onze inwoners. Er is een petitie, die volop wordt getekend: https://petities.nl/petitions/wij-zeggen-nee-tegen-de-nieuwe-verkeerssituatie-in-zeist?locale=nl en op zaterdag 16 februari is er een 'gele hesjes-protest'. Ook op de social media zijn de kritieken niet mals.

Tijdens de afgelopen campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft Seyst.nu als enige open en duidelijk gepleit voor het open houden van de noord-zuidverbinding in Zeist, zoals altijd haar visie is geweest.

Een motie van Seyst.nu samen met NDZ en SP, op 6 december jl., met als doel niet reeds in januari en niet op deze wijze de vele, naar de mening van Seyst.nu, grotendeels onnodige en ongewenste verkeersmaatregelen in te voeren werd helaas door de andere partijen niet gesteund.

Mede gezien de ontstane brede onrust wil de lokale partij Seyst.nu dat de genomen verkeersmaatregelen worden terug gedraaid en dat er een maatschappelijk debat wordt gestart met alle betrokken partijen. Er dient daarbij goed te worden geluisterd naar inwoners en ondernemers, en waar mogelijk ook met onze gasten van buiten de gemeente, om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren in een goed en modern democratisch proces, zoals dat het afgelopen jaar met de raad is afgesproken. Voor ons telt de mening van de inwoners echt. Wij willen niet wachten op een evaluatie in het najaar. Los van alle tijdverlies, ergernissen en onveilige situaties zou dat zou wel eens te laat kunnen zijn voor veel van onze ondernemers.

Vandaar dus: Actie van het college!

Seyst.nu

Meer berichten