Foto:

Wethouder Catsburg kan fietsknelpunten aanpakken

Op zaterdag 16 februari overhandigt D66 Zeist haar fietsknelpuntenrapport aan wethouder Catsburg op een van de gevaarlijke kruispunten in Zeist, bij voetbalveld Jonathan. De lijst van knelpunten is opgesteld met inwoners van de gemeente met behulp van de website www.fietseninzeist.nl. Inwoners zelf weten immers het beste waar de mogelijkheden tot verbetering liggen. D66 gaat de komende maanden goed monitoren of er iets mee gedaan wordt.

D66 Zeist nodigde in december inwoners van Zeist uit om via de website www.fietseninzeist.nl gevaarlijke situaties voor fietsers te melden. Diverse inwoners stuurden e-mails met beschrijvingen en foto's. Deze variëren van onduidelijke verkeerssituaties en gevaarlijke oversteekpunten tot slechte of ontbrekende straatverlichting. Er is veel winst te boeken door deze knelpunten aan te pakken en de veiligheid voor fietsers te verbeteren.

Door zo samen met de inwoners op te trekken heeft D66 de knelpunten goed in kaart kunnen brengen. Ook provinciaal zet D66 in op de fiets als aantrekkelijk vervoermiddel. Samen met de fractie in de provincie Utrecht zetten ze in op snelle fietsroutes. Niet met autootje pesten of mensen de auto uitjagen, maar door het aantrekkelijker maken van fietsroutes. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat de fiets ook echt een sneller alternatief kan worden voor de auto.

Meer berichten