Foto: Gemeente Zeist

Week van de burgemeester

Koos Janssen - Maandag 4 feb. begint de tweede week van de verkeersmaatregelen in Zeist. Het gaat over de uitvoering van een onderdeel van de centrumvisie. Het doel is het verblijven, winkelen en wonen in het centrum te verbeteren. Vanuit samenleving en politiek is er onrust en er zijn vragen over de maatregelen. Het college van B&W zet zich, samen met medewerkers en andere betrokkenen, extra in om ongemak, onwennigheid en onbekendheid met de maatregelen en de effecten ervan tegen te gaan. Dat is een heel karwei. Extra publieksbegeleiding wordt ingezet; veel begeleidingsactiviteiten worden georganiseerd. Communicatie en de website zeist.nl/centrumverkeersmaatregelen zijn behulpzaam. Dinsdag praten we in de collegevergadering samen met enkele medewerkers bij over alle ontwikkelingen in het centrum en de aanpalende wijken. De verkeersmaatregelen zijn van grote invloed op inwoners, winkeliers en bezoekers van Zeist. Een informatieve brief aan de gemeenteraad en informatie voor de website, bestemd voor inwoners en winkeliers, worden opgesteld. Andere onderwerpen in B&W-vergaderingen zijn: het nemen van een besluit over het omzetten van een kantoorpand in Crosestein naar woningen, het bespreken van passend onderwijs en de beslissing over een gymnastieklokaal bij het Christelijk Lyceum Zeist. 's Avonds in het werkoverleg tussen gemeenteraad en college van B&W komen de verkeersmaatregelen en de situatie in het centrum en omliggende wijken ook aan de orde. De gemeenteraad overweegt een werkbezoek aan het centrum, gezamenlijk en afzonderlijk. De raad wil een vinger aan de pols houden. Woensdagochtend komt de nieuwe commissaris van de Koning, Hans Oosters, op een eerste kennismakingsbezoek. Het is de eerste week in zijn nieuwe functie. We maken nader kennis met elkaar en ik vertel hem over Zeist. Ook stel ik hem voor aan enkele wethouders en medewerkers. Het is een hartelijk bezoek. 's Middags ontmoet ik Sanne en Saar. Deze elfjarigen gaan regelmatig de straat op en de buurt in om zwerfvuil op te rapen. Zij schreven mij een brief en vroegen om een knijpstok. Die geef ik ze, tezamen met andere attributen. Blij gaan ze op pad. Ook komen de wijkinititiatiefmoeders Zeist-West op bezoek; 11 moeders en 25 kinderen. De kinderen vragen aandacht voor veiligheid in het verkeer, het milieu verbeteren, meer huizen bouwen en arme mensen helpen. Ze zijn benieuwd naar de ambtsketen en bewonderen mijn werkkamer. 's Avonds ben ik op de beroepenmarkt voor leerlingen van alle Zeister scholen, voor 4 HAVO en 5 VWO. Robbie Kammeijer opent de markt: zo'n zestig beroepen zijn aanwezig; van journalist tot burgemeester. Donderdag komen leerlingen van de Zeister Vrije School in een klimaatmars naar het gemeentehuis. Zij demonstreren voor een beter klimaat en overhandigen wethouder Wouter Catsburg en mij een pamflet met duurzame idealen. Daarna komt de 17jarige Justin op de koffie. Hij zit op Bartiméus onderwijs in Zeist en loopt enkele weken stage bij de gemeente. Hij is nieuwsgierig naar het werk op burgerzaken en bij leerplichtzaken. Ik ben onder de indruk hoe hij met zijn visuele beperking zijn mannetje staat. Vrijdag staat mijn politie-overleg in het teken van verkeersmaatregelen centrum, horeca en uitgaansleven en hennepkwekerijen. Veiligheid en criminaliteit hebben een veelzijdig verschijningsvorm.

Koos Janssen
Voor reactie: jjlm.janssen@zeist.nl

Meer berichten