Signalen over centrum Zeist opgepakt (bericht van de gemeente Zeist)

Op 28 januari zijn de verkeersmaatregelen in het centrum ingevoerd. Deze maatregelen hebben impact voor onze inwoners, ondernemers en bezoekers. We halen signalen op en waar we kunnen zetten we deze om in actie.

Signalen en actie
De gemeente heeft de afgelopen weken signalen opgehaald bij inwoners en ondernemers. Dat deden zij buiten, bij het infopunt, bij ondernemers, op scholen, bij ouderen. Enerzijds om de Centrumvisie en de verkeersmaatregelen uit te leggen, anderzijds om tot een grondige inventarisatie te kunnen komen van de signalen uit de samenleving ten aanzien van de effecten van de verkeersmaatregelen.

Wat is er recent gebeurd?
• Het verkeerslicht op de Antonlaan is beter afgesteld waardoor verkeer vanaf de Antonlaan sneller haar weg kan vervolgen.
• Een paar onduidelijke verkeersborden zijn vervangen.
• Er zijn kaartjes met die uitrijroutes en met parkeerroutes gemaakt (zie zeist.nl).
• Aanpassing op verzoek van parkeervergunning rayons. Voor sommige inwoners blijkt het handiger te zijn om een parkeervergunning in een ander rayon te hebben zodat zij het centrum makkelijker kunnen verlaten.

Wat volgt?
• We gaan links afslaan vanuit parkeergarage Emmaplein richting 1e Hogeweg mogelijk maken;
• We kijken hoe we mensen met een beperking kunnen helpen om te gaan met de nieuwe verkeerssituatie. Vanaf donderdag 28 februari worden de blindengeleidestroken op een paar plekken aangepast;
• We zoeken een geschikte ruimte/locatie voor een bewaakte fietsenstalling.

Handhaving
De verkeersregelaars en tekstkarren staan op tot en met zaterdag 23 februari in het centrum. Politie en buitengewoon opsporingsambtenaren van de gemeente (BOA's) houden vanaf dan extra toezicht in het centrum en beboeten automobilisten die het inrijverbod negeren.

350.000 euro beschikbaar gesteld
De raad heeft op 19 februari besloten om 350.000 euro beschikbaar te stellen voor het versterken van de aantrekkelijkheid van het centrum. Ondernemers hebben daar ideeën over. Wij gaan met ondernemers afspraken maken over concrete maatregelen om het imago van het centrum te versterken.

Meer berichten