Foto: Gemeente Zeist

Column Week van de burgemeester

Koos Janssen - Maandag 18 februari bespreek ik met medewerkers de Zeister crisisorganisatie. Bij calamiteiten van enige omvang en met maatschappelijke effecten, wordt een crisisorganisatie geactiveerd. Eventueel met inschakeling van hulpdiensten en regio vindt dan bestrijding van het incident plaats. Regelmatig oefenen en onderhoud van de organisatie is belangrijk voor de paraatheid. Aan het eind van de middag rijd ik naar Den Dolder. Daar spreek ik met een delegatie van de Belangenvereniging Den Dolder. 

Het is mede ter voorbereiding van een bijpraatgesprek dat ik later in de week heb met de deelnemers van het "huiskameroverleg". Destijds is dat overleg georganiseerd naar aanleiding van de gebeurtenissen rond Anne Faber. Vanwege allerlei landelijke onderzoeken die er lopen en die vermoedelijk in maart aanstaande vrijkomen, is het belangrijk in het dorp bij elkaar aangesloten te blijven.

In de dinsdagse B&W-vergadering nemen we een besluit over de samenwerking tussen de provincie en de gemeente bij de verdere ontwikkeling van het gebied Emmaplein/V&D-pand. We stemmen in met een aanpak van voorkoming en bestrijding van fraude met WMO-gelden. Ook bespreken we een eerste uitwerking naar uitvoeringsplan van de Maaltijd van Zeist. Op 14, 21 en 28 maart spreekt en besluit de gemeenteraad hierover. Rond het middaguur bezoekt het voltallige college de redactie van Algemeen Dagblad/Utrechts Nieuwsblad (AD/UN) in Utrecht. Regelmatig hebben we in de praktijk met elkaar te maken. Het is belangrijk elkaar te kennen en inzicht te hebben in elkaars werk. Het is een geslaagd bezoek. 's Middags spreek ik met Henk Kwant. Hij komt een toelichting geven op zijn ideeën over een nieuwe beweging "100% Zeist". Hij wil zich inzetten voor grote betrokkenheid van inwoners en de noden van deze tijd.

's Avonds ben ik in Den Dolder om met een groep inwoners bij te praten over de stemming, sfeer en situatie in het dorp. In dit zogeheten huiskameroverleg delen we elkaars kijk op het wel en wee in de eigen buurt en omgeving. Het gaat goed in Den Dolder. Aansluitend haak ik aan bij de vergadering van de gemeenteraad. De ontwikkelingen in het centrum blijven aandacht vragen. Thema's zijn onder meer het meten van CO2 en fijnstof, de werkverdeling verkeer in B&W en het versterken van de aantrekkelijkheid van het centrum van Zeist.

Op woensdag doe ik de openingszet bij het schaakkampioenschap voor basisscholen in Zeist. De Schaakclub Zeist en de jeugdschaakclub DOSC vormen de organisatie. Veertien teams, zeven basisscholen, bijna zestig leerlingen doen mee. De kinderen krijgen schaakles op school. Ik ben onder de indruk van de organisatie en het schaakspel. Bravo!

Donderdag heb ik politie-overleg in de regio; vijftien gemeenten. We bespreken een schietincident in Amersfoort en de aanpak van ondermijning in het buitengebied, bij autobedrijven en op het gebied van drugs. Ook komt het onderwerp personen met verward gedrag, met de aspecten zorg en veiligheid aan de orde. 's Avonds neemt Alma Schaafstal, voorzitter van de Rekenkamer Zeist, afscheid. Dank je wel voor de mooie onderzoeken van de afgelopen ruim zes jaar en je onafhankelijke, kritische en opbouwende kijk op het gemeentelijk reilen en zeilen.

Vrijdag is het dubbelfeest bij de Ezelsociëteit. Harry Dekker en Vera van Koten krijgen beide een Koninklijke onderscheiding. Deze grote dierenvrienden en ezelliefhebbers in het bijzonder hebben zoveel goed gedaan. Hulde!

Koos Janssen
Voor reactie: jjlm.janssen@zeist.nl

Meer berichten