Foto:

Afstand tot de arbeidsmarkt

door Maarten Bos

Maatwerk bij vrijwilligerswerk

In Zeist is de Vrijwilligerscentrale van MeanderOmnium actief op zoek naar vrijwilligersplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De kandidaten worden aangemeld door de Regionale Sociale Dienst. Door het vrijwilligerswerk kunnen cliënten hun kansen op een betaalde baan vergroten. door Maarten Bos

Zeist - Marthe van Ardenne is sociaal werker bij de Vrijwilligerscentrale en werkt vanuit verschillende locaties in Zeist. Zij bemiddelt en begeleidt al sinds 2015 RSD-cliënten naar vrijwilligerswerk. Zij zegt: "Er zijn vele redenen om vrijwilligerswerk te verrichten. Iemand kan, al dan niet langdurig, werkloos zijn en op zoek zijn naar een nieuwe start. Zo iemand kan dan via onze bemiddeling ritme, structuur, werkervaring, zelfvertrouwen en ook sociale contacten opdoen. Voor weer anderen kan een verbetering van de beheersing van de Nederlandse taal het doel zijn.
We bemiddelen ook veel nieuwkomers. Mede daardoor wordt de vraag naar passende activiteiten steeds groter. Als iemand vrijwilligerswerk gaat doen, start diegene meestal met één dagdeel per week. Als dat goed gaat, kan dat worden uitgebreid naar bijvoorbeeld twee dagdelen per week. Voor wie vrijwilligerswerk nog een te grote stap is, zijn er ook activiteiten in de wijk om mee te starten. Denk bijvoorbeeld aan fietslessen, Nederlandse taallessen, meedoen aan een koffie-uurtje of aan sportactiviteiten.

Sommige vrijwilligers gaan werken bij peuterspeelzalen of in de kinderopvang. Anderen gaan aan de slag achter de bar bij Wijkservicepunt De Koppeling, in een wijkinloophuis, bij de bibliotheek of in de moskee. Soms stroomt iemand vanuit het vrijwilligerswerk door naar een betaalde baan. We leveren altijd maatwerk en de deelnemers kunnen ontdekken waar ze goed in zijn en wat zij leuk vinden".

Niet alle cliënten die Marthe begeleidt zijn door de Sociale Dienst naar de Vrijwilligerscentrale verwezen. Marthe: "Er zijn ook mensen die zelf initiatief nemen, bijvoorbeeld omdat ze over ons hebben gehoord via een bekende van hen die via ons vrijwilligerswerk heeft gevonden. Dat willen zij dan ook.

Onze manier van werken is heel succesvol, omdat we maatwerk leveren voor elke cliënt. In 2018 had ik bijna tachtig aanmeldingen. Voor meer dan vijftig van hen heb ik een plaats kunnen vinden, in vrijwilligerswerk of activiteiten. De anderen zijn nog in begeleiding, zijn gestart met een ander traject of hebben betaald werk gevonden".

Meer berichten