Foto:

We gaan weer fietsend meten

Vorig najaar maten fietsende inwoners van Zeist in totaal 7.6593 kilometer luchtkwaliteit. Ze fietsten ca. 6 weken in en rondom Zeist met een meetkastje aan het stuur.

Zeist - Het was zo'n succes dat we het meten gaan herhalen maar dan in een veel groter gebied. Dit jaar komen er 500 kastjes beschikbaar waarmee door de hele provincie gefietst kan worden. Dat biedt kansen aan inwoners van Zeist om (weer) mee te doen maar ook forensen, liefhebbers van toertochten, amateur-renners en andere fietsers die graag veel kilometers maken en niet op een dorps- of stadgrens letten, zijn bij deze uitgenodigd om zich aan te melden.

Als je meedoet dan krijg je een klein meetkasje dat je simpel aan je fiets kunt bevestigen. Zodra je op de fiets stapt, begint de sensor te meten. Eens in de paar dagen moet de accu opgeladen worden. Je kunt de gefietste route en de gemeten waarden volgen op de website die speciaal daarvoor bijgehouden wordt.

Als je graag en veel fietst is dit een uitgelezen kans om een bijdrage te leveren aan een gezonde leefomgeving. Wil je (weer) meedoen? Meld je z.s.m. aan via hanna@samenduurzaamzeist.nl.

Meer informatie over het fietsend meetnetwerk vind je op www.samenduurzaamzeist.nl in de rubriek "nieuws".

Het nuttige gecombineerd met het aangename

De bedoeling is om al fietsend (open) data te verzamelen over fijnstofconcentraties in de lucht. Die worden gecombineerd met andere gegevens, zoals geografische (staan er veel bomen op de meetplek), meteorologische (wind of geen wind en de luchtvochtigheid), economische (w.o. agrarische) en verkeerstechnische (stoplichten, files e.d.). De uitkomsten worden onder meer gebruikt om real time groene fietsroutes in kaart te brengen. Behalve een beter beeld van de leefbaarheid in en buiten de bebouwde kom, geven de metingen ook inzicht in het gebruik van de fietsinfrastructuur.

De verzamelde gegevens worden voor het publiek toegankelijk gemaakt. Dankzij de verzamelde en verwerkte data wordt het als fietser mogelijk om bij het plannen van routes rekening te houden met de luchtkwaliteit.

Onderschrift foto:

Meer berichten