Vrijwilliger Henk ruiter links en maatschappelijk werker Bert winters rechts. FOTO: Maarten Bos
Vrijwilliger Henk ruiter links en maatschappelijk werker Bert winters rechts. FOTO: Maarten Bos (Foto: FOTO: Maarten Bos)

Wegwijscafé helpt mensen op weg

Voel je vrij om binnen te lopen!

In het Wijkservicepunt Noord is elke woensdag van 11 tot 13 uur het Wegwijscafé Zeist. In dat café worden burgers door andere burgers geholpen, hoofdzakelijk door vrijwilligers maar ook door professionals. Bijzonder daarbij is dat mensen met een hulpvraag kunnen inlopen zonder afspraak of wachttijd.

Door Maarten Bos

Zeist - Bert Winters is maatschappelijk werker bij het algemeen maatschappelijk werk van Vitras, dat verantwoordelijk is voor de organisatie van het café. Hij of zijn collega zijn altijd aanwezig bij het café en assisteren dan de vrijwilligers die er actief zijn. Henk Ruiter is een van die vrijwilligers. Hij werkt voor SchuldHulpMaatje, een van de organisaties die in het café vertegenwoordigd zijn. Henk helpt mensen met schuldproblematiek. Daarnaast doen nog andere organisaties mee in het café, zoals de formulierenbrigade, Humanitas, het Centrum Jeugd en Gezin, Kwintes en Meedoen in Zeist. Het café kent ook een gastvrouw die de vraagstellers ontvangt en doorsluist.

Henk is nu 60 en was werkzaam als administrateur. Henk zegt: "Mijn taak is het om de mensen wegwijs te maken in 'formulierenland-Nederland' en te adviseren welke weg te bewandelen bij betalingsachterstanden. Maar ook kijken naar de oorzaken van de kwesties waar iemand mee komt. En dan kunnen we stappen zetten". Door de bijzondere opzet van het Wegwijscafé, ongedwongen sfeer, informele benadering, en meerdere organisaties in één ruimte, kunnen we veelal de hulpvrager op zijn wenken bedienen. Indien nodig verwijzen we ze naar andere instanties."

Bert: "Een probleem kan te maken hebben met de taal. We werken samen met het Taalhuis en kunnen op zoek gaan naar een Taalmaatje. Misschien gaat het in een ander geval om een gebrek aan kennis van de computer. Dan hebben we hier een club die iemand wegwijs kan maken op de laptop. We willen de zelfredzaamheid vergroten". Bert legt verder uit: "Ons café is echt de participatiemaatschappij ten voeten uit. Burgers helpen burgers, het is niet alleen geprofessionaliseerde hulp. Verschillende disciplines werken samen. De formulierenbrigade helpt mensen met het invullen van formulieren en wordt gedragen door vrijwilligers met een uitkering. Humanitas helpt bijvoorbeeld weer met de financiële administratie. Onze medewerkers zijn gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden die anderen graag willen helpen. Zij doen het werk een dagdeel per week".

Wij hebben de wens het succesvolle Wegwijscafé ook op andere plekken in Zeist op te zetten. Bert: "We denken aan de Koppeling, het Binnenbos en het Centrum. Dit is de hulpverlening van de toekomst". Op een gewone morgen bezoeken 15 tot 20 personen het café in Zeist-Noord. Henk vertelt nog: "Veel van de vragen die naar voren komen zouden ook opgelost kunnen worden door buren, kennissen of vrienden. Maar niet iedereen heeft zulke mensen om zich heen. Voel je vrij om binnen te lopen!"

Meer berichten