Foto: Gemeente Zeist

Column Week van de burgemeester

Koos Janssen - Maandag 4 maart bespreek ik met medewerkers diverse werkzaamheden. Zo verken ik samen met de griffier Johan Janssen en gemeentesecretaris René Grotens de precieze procesgang om het uitvoeringsprogramma Maaltijd van Zeist op goede wijze te behandelen in de gemeenteraad. Op 14, 21 en 28 maart spreekt de raad over de vele acties en activiteiten voor een goed leven in Zeist. Met de politiechef Jan Dirk Bogerd verdiep ik mij in diverse veiligheidsonderwerpen. Verkeershandhaving, veiligheid en leefbaarheid in Den Dolder, woninginbraken en horecageweld en -overlast in het weekend passeren de revue. Ook overleg ik samen met (wijk)wethouder Sander Jansen over diverse onderwerpen op woonwagencentrum Beukbergen; van huisvuilafvoer tot wegennet, van huur tot koop van standplaatsen. Ook bezoek ik de Senioren Feestmiddag, georganiseerd door Senioren Evenementen Organisatie Zeist, in Figi. Zo'n zeshonderd bezoekers hebben een prachtige middag.

In de B&W-vergadering op dinsdag bespreken en beslissen we over de onderwerpen Uitvoeringsprogramma Maaltijd van Zeist, woningbouw Hofje van Zeist op het binnenterrein aan de Dalweg/Minckelerslaan en het Jaarplan Duurzaam Zeist. Rond het middaguur ontmoeten we op het stadskantoor B&W stad Utrecht. We praten over de regionale samenwerking en de betekenissen die Utrecht en Zeist daarbij voor elkaar hebben. 's Avonds in het werkoverleg van gemeenteraad en B&W praten we onder meer over de verkiezingen van woensdag 20 maart en 100-jaar vrouwenkiesrecht. Ook is de gemeenteraad van Wageningen op bezoek. We lichten onder meer de rol van de raad toe bij De Maaltijd van Zeist, bij diverse financiële commissies en bij diverse overleggen over het sociaal domein.

Op woensdag en donderdagochtend ben ik op de Lochemconferentie voor burgemeesters. Thema is waardevol digitaliseren, richting geven aan innovatie. Twee onderzoekers van het Rathenau Instituut spreken over de interactie tussen technologie en samenleving. De Informatiebeveiligingsdienst van de VNG beoefent met ons een incidentbehandeling op het gebied van informatiebeveiliging. Tenslotte behandelen we de onderwerpen social media en veiligheid en de online rol van de burgemeester.

Donderdagmiddag open ik in Amersfoort de middagbijeenkomst van ruim honderd experts (uit allerlei instellingen en organisaties) die zich inzetten bij de PersoonsGerichte Aanpak (PGA) op het gebied van Veiligheid en Zorg. 's Avonds heb ik een informatiebijeenkomst met de gemeenteraad over delegeren en delegatie van bevoegdheden van de Raad aan B&W. Binnenkort volgt een debat.

Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Samen met raadslid Ans Pereboom onthul ik een affiche over 100 jaar algemeen kiesrecht. In 1919 is het algemeen kiesrecht voor vrouwen ingevoerd. Een mijlpaal om te markeren. Zaterdag is het druk op het gemeentehuis. Een gezellige bijeenkomst voor nieuwe inwoners van Zeist vindt plaats. Kennismaking tussen inwoners, gemeenteraad en B&W. Ontmoeting, gesprek en rondleiding in het prachtige gebouw. Samen werken met allen voor een goed leven voor iedereen. De bijeenkomst bruist.

Koos Janssen
Voor reactie: jjlm.janssen@zeist.nl

Meer berichten