Tijd voor kwaliteit

Vrijdag 15 maart, op veel scholen wordt gestaakt.

Meerklank in Zeist, een school voor voortgezet speciaal onderwijs staat achter de actievoerders. Op deze dag is echter gekozen om de school open te laten. Er werd niet collectief gestaakt. Wel werd er actie gevoerd om aandacht te vragen voor een aantal van de zorgen van de onderwijsmedewerkers. Onder het motto: "Wij willen tijd voor kwaliteit" gaven de onderwijsmedewerkers aan een lagere werkdruk te willen om zo meer tijd over te houden om kwalitatief goed onderwijs te kunnen (blijven) geven.

Kwaliteit houdt ook schoonheid in: mooie lessen maken om de leerlingen mooie dingen te kunnen leren. 

Om dat kracht bij te zetten zijn twee groepen leerlingen de wijk ingegaan. Met papierprikkers en een grote vuilniszak hebben ze de rommel op straat opgeruimd. Immers ook de wijk verdient schoonheid!

Ze hadden een spandoek bij zich om de actie te verduidelijken. Getuige de reactie van buurtgenoten werd dit alles zeer gewaardeerd. 

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden