Foto: Gemeente Zeist

Week van de burgemeester

Column burgemeester Koos Janssen 

Maandag 11 maart begint met de collegevergadering. B&W besluit tot medewerking aan een verder onderzoek naar een nieuwe invulling voor het V&D-pand. Het gaat om een combinatie van appartementen en huisvesting voor maatschappelijke organisaties, zoals de bibliotheek, het kunstenhuis, muziekschool en de Peppel. Ook spreken we over de bouw van de multifunctionele accommodatie van Hart van Austerlitz. Ten slotte bereiden we ons voor op de informatiebijeenkomst met de gemeenteraad over De Maaltijd van Zeist. 's Middags ben ik "werkgever" in het sollicitatieproject georganiseerd door de Rotaryclubs Zeist en Op Seyst. Leerlingen van Scholengemeenschap Schoonoord voeren op basis van zelf uitgezochte vacatures en zelfgeschreven brieven sollicitatiegesprekken als oefening. Het is voor alle betrokkenen een middag vol enthousiasme en inspiratie.

Op dinsdag is er een Heidag van B&W. Met hulp van een deskundige verdiepen we ons in de theorie en praktijk van onderlinge samenwerking en de verdere ontwikkeling daarvan. Het is een dag vol oefeningen, nadenken en plezier. 's Avonds komt de gemeenteraad bijeen. Onderdeel van de raadsvergadering is een uitgebreid interpellatiedebat over de Regionale Dienst Werk en Inkomen, waarvan de Regionale Sociale Dienst onderdeel is. Er is veel debat over de tijdigheid van informatieverstrekking van B&W aan de gemeenteraad over de situatie en ontwikkeling van de sociale dienst.

Woensdag heb ik een kennismakingsgesprekje met drie stagiairs, twee van 2 havo/vwo en één van 4havo. Het zijn allen leerlingen van het Jordan Lyceum; Rozanne, Nadja en Edyta. We spreken over school, mijn werk als burgemeester en over toezicht en handhaving van de buitengewoon opsporingsambtenaar. Ter afsluiting worden foto's gemaakt voor het stageverslag. 's Middags ontmoet ik samen met wethouder Marcel Fluitman staatssecretaris Raymond Knops. Hij bezoekt het iPad-project voor senioren, georganiseerd door vrijwilligers van KBO-PCOB en de Algemene Seniorenorganisatie Zeist. Hij is onder de indruk van het project.

Donderdag woon ik in de raadzaal een bestuurlijke bijeenkomst bij over de noodzakelijke veranderingen in het sociaal domein en dit noemen we Doorbraak. Het betekent voor onze inwoners dat het sociaal team maatwerk levert aan hen ingeval standaardoplossingen niet helpen. In de loop van de dag houdt de politie, ondersteund door de brandweer en gemeente, een ontruimingsactie van een gekraakt pand en omgeving aan de Krakelingweg. 's Avonds voert de gemeenteraad informatieve rondetafelgesprekken over het Uitvoeringsprogramma De Maaltijd van Zeist. Thema's variëren van taal tot mobiliteit, van eenzaamheid tot economie, van veiligheid tot inwonersparticipatie. Het is een waarderende en inspirerende avond met bijdragen van politiek en samenleving.

Op vrijdag breng ik een werkbezoek aan de AIVD. We spreken over de samenwerking met lokaal bestuur. In de loop van de dag laat ik in Zeist-West een woning sluiten na een drugsvondst bij huiszoeking. Op zondag breng ik een felicitatiebezoek aan de honderdjarige heer Pieters. Familie en Heerenwegen vieren feest.
Voor reactie: jjlm.janssen@zeist.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden