Gemeente Zeist plant bijvriendelijke bomen

De gemeente Zeist mocht vorig jaar van Nederland Zoemt de titel 'bijvriendelijke gemeente' ontvangen en krijgt nu bijvriendelijke bomen van Nederland Zoemt. Supermarkt Lidl hield vorig jaar een flessenactie voor Nederland Zoemt, waardoor nu tien bijvriendelijke gemeenten de bomen kunnen planten. De eerste vier bomen in Zeist worden vrijdag 22 maart geplant langs de Oude Arnhemseweg.

Wethouder Wouter Catsburg en de vestigingsmanager van de Lidl zullen de vier bomen (twee veldesdoorns en twee zoete kersenbomen) planten. Zij doen dit op vrijdag 22 maart om 10.00 uur, op de Oude Arnhemseweg tussen Schermerslaan en Levenspad. Namens Landschap Erfgoed Utrecht is ook Hein Pasman (manager Natuur en Landschap) aanwezig.

De Oude Arnhemseweg wordt later dit jaar gerenoveerd. Wanneer die werkzaamheden klaar zijn, worden langs deze weg meer bijvriendelijke bomen geplant. De aanplant van de bomen past in het langetermijn bomenbeheerplan van de gemeente Zeist.

Meer doen voor de bij

Ook op andere fronten zet Zeist zich in voor de bij. Vanuit Samen Duurzaam Zeist is bijvoorbeeld een bijenwerkgroep ontstaan, bestaande uit bewoners, imkers en medewerkers van de gemeente. In opdracht van de werkgroep hebben Wageningse studenten een bijenvisie opgesteld. Ook maakt de gemeente Zeist bij nieuwe aanplant gebruik van bijvriendelijke beplanting en doet mee met onder andere de BeeDeals, waarbij bloemenzaad wordt uitgedeeld voor het bevorderen van bijenlocaties.

Nederland Zoemt

Nederland Zoemt is een project van LandschappenNL, Naturalis, IVNen Natuur Milieu, mogelijk gemaakt dankzij een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. Nederland Zoemt heeft als doel het structureel vergroten van voedselaanbod en nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden