Foto: Gemeente Zeist

Week van de burgemeester

Koos Janssen - Maandag 25 maart spreek ik met Iris Tasseron en Mark van der Wel, twee journalisten van RTV Utrecht. Deze week verschijnen diverse onderzoeksrapporten van Inspecties en van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar aanleiding van de vermissing en dood van Anne Faber. Het detentieverloop van Michael P. en de forensische Zorg en Veiligheid zijn onderzocht. De journalisten bereiden zich voor op verschijning van de rapporten en vragen of ik dan bij hen in de studio wil komen om erover te spreken. Dat zeg ik toe.

In de dinsdaagse B&W-vergadering spreken we over een rekenkamerrapport over de gemeentelijke dienstverlening, Slim Luisteren naar Klanten. Het gaat over de mogelijkheden de dienstverlening naar klanten te verbeteren. Binnenkort wordt het in de gemeentepolitiek besproken. Ook verdiepen we ons in het thema Parkeren in Zeist, op welke wijze kun je dat verder optimaliseren. Een startnotitie voor discussie is in voorbereiding. We nemen besluiten over een pilotlocatie Tiny Houses bij het waterwinpark De Waterbron, een voorontwerp bestemmingsplan gedeelte Kerckeboschlaan 29 en omgeving en regelgeving over het verbod om ballonnen op te laten. 's Avonds overleg ik met het presidium van de gemeenteraad over de planning van de komende raadsactiviteiten. Daarna spreek ik met de fractievoorzitters over de aanstaande onderzoeksrapporten detentieverloop Michael P. Tenslotte voer ik een debat met de raad over een delegatiebesluit.

Woensdag lees ik de diverse onderzoeksrapporten die donderdag 28 maart openbaar worden gemaakt. De publicatie zal landelijke tumult veroorzaken. Ook bereid ik me voor op de zorgen en onrust die in Zeist en Den Dolder en omgeving zullen voorkomen. 's Avonds praat ik hierover vertrouwelijk bij met de gemeenteraad en met een vertegenwoordiging uit de samenleving van Den Dolder. Het zijn goede gesprekken.

Donderdag verschijnen de onderzoeksrapporten. Een ronduit ontluisterend beeld komt eruit naar voren. Tijdens het detentieverloop van Michael P. heeft zich een opeenstapeling van fouten voorgedaan. De Onderzoeksraad bevestigt dit beeld en geeft aan dat voor de hele forensische zorgsector veel lering is te trekken uit de gebeurtenissen. Minister Sander Dekker, die hierin een eerste verantwoordelijkheid draagt, geeft aan ermee aan het werk te gaan. 's Avonds leg ik in de gemeenteraad een verklaring af. Ik vertel ook dat minister Dekker mij een antwoordbrief heeft gestuurd op mijn vragen over de maatregelen die hij treft en waarmee hij de veiligheid en veiligheidsbeleving ook in Den Dolder wil verbeteren. Ik zal me verdiepen in het veiligheidseffect van zijn maatregelen.

Vrijdag volg ik een cursus Strategisch Crisismanagement, georganiseerd door de Veiligheidsregio Utrecht. Het gaat ondermeer over strategisch en operationeel niveau bij crises. Leerzaam. Op zaterdag ben ik te gast bij Ontmoet Utrechts Landschap; de Beschermersbijeenkomst bij Theater Figi. De presentatie vindt plaats van de Utrechts Landschap Gids. Het eerste exemplaar is voor Hans Oosters, de nieuwe commissaris van de Koning. Ik ontvang het tweede exemplaar; ben er verguld mee.

Koos Janssen
Voor reactie: jjlm.janssen@zeist.nl

Meer berichten