De bezoekers maken zich op voor de informatiebijeenkomst. Later stroomt de zaal geheel vol. Onder de aanwezigen omwonenden, oud-predikanten en andere belangstellenden. FOTO: Maarten Bos
De bezoekers maken zich op voor de informatiebijeenkomst. Later stroomt de zaal geheel vol. Onder de aanwezigen omwonenden, oud-predikanten en andere belangstellenden. FOTO: Maarten Bos (Foto: Maarten Bos)

Enerverende informatieavond Thomaskerk

door Maarten Bos

Op 1 april hield de gemeente Zeist een informatie-avond over de toekomst van het Thomaskerkgebouw aan de Oranje Nassaulaan in Kerckebosch. Dat bouwwerk staat al jaren leeg na het vertrek daar van de Thomasgemeente in 2014. De bijeenkomst werd gehouden in het centrum voor zorg en welzijn het Binnenbos, ook in Kerckebosch. Direct omwonenden van de Thomaskerk hadden een brief gekregen maar er ook veel andere Zeistenaren toonden belangstelling. Namens de gemeente was onder meer wethouder onderwijs Laura Hoogstraaten aanwezig.

Zeist - De gemeente heeft het plan opgevat om het voormalige kerkgebouw, dat een gemeentemonument is, een onderwijsbestemming te geven. Er zouden leskokalen en ook een gymzaal voor de Kerckeboschschool moeten komen. De nieuwe onderwijsonderkomens zijn nodig omdat door de nieuwbouw in Kerckebosch er veel meer kinderen in de wijk zijn komen wonen. "Maar", zo stelde de wethouder, "natuurlijk willen we daarbij het unieke karakter van het monument behouden en als er geen school is kan het gebouw ook voor andere bestemmingen worden gebruikt". Daarbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan concerten met klassieke muziek.

Maar lang niet alle aanwezigen konden zich nu al vinden in de ideeën van de gemeente. Velen waren wel te spreken over het voornemen tot aankoop maar met betrekking tot de onderwijsbestemming waren er veel twijfels bij de aanwezigen. De scherpste bezwaren kwamen van de Stichting Behoud van de Thomaskerk. Deze stelde dat een verbouwing tot gymzaal het verstilde karakter van de Thomaskerk zal verpesten. Anderen voegden daaraan toe dat over ongeveer 10 jaar de functie van gymzaal van de Thomaskerk al weer overbodig zou kunnen zijn, omdat het aantal kinderen waarschijnlijk dan weer gedaald is. "Maar dan is het bouwwerk al vernield", aldus Warrie Schuurman van de Stichting. Schuurman is theoloog en filosoof en strijdt al jaren voor behoud van het karakter van de voormalige PKN-kerk. De laagbouw van de kerk zou wel een onderwijsfunctie kunnen krijgen, wat de Stichting betreft.

De wethouder sloot de avond af. Zij zei: "We streven naar een onderwijsbestemming, maar we proberen daarbij het monument zo goed mogelijk te bewaren. Wat wij ook doen, er zal toch sprake zijn van een compromis. Enige overlast zal er zeker komen, maar de wijk heeft dit gebouw nodig. Ondanks een aantal nadelen dat eraan kleeft is de aankoop eigenlijk een cadeautje aan Kerckebosch".

Meer berichten