Burgemeester Zeist sluit per direct horecapand na vondst explosief

2 april 2019 - Vanmorgen is bij café Nieuw Zeist aan de Egelinglaan 8a in Zeist een explosief aangetroffen. Burgemeester Koos Janssen heeft daarom op 2 april 2019 besloten om café Nieuw Zeist te sluiten op grond van artikel 174 van de Gemeentewet. De sluiting is, voor in ieder geval een periode van vier weken, dus tot en met 30 april 2019 van kracht.

Dit besluit is genomen omdat het explosief een ernstige bedreiging vormde voor de openbare orde en de veiligheid van omwonenden en passanten. Het explosief is later op de dag door de Explosieven Opsporingsdienst (EOD) onschadelijk gemaakt.

Nader onderzoek
Na de periode van vier weken volgt een bestuurlijk besluit over een eventuele langere sluiting van het café. De (tijdelijke) sluiting is een bestuursrechtelijke 'ordemaatregel' om de veiligheid voor omwonenden, cafébezoekers en passanten te waarborgen. Op dit moment heeft OM een nader onderzoek ingesteld.

Meer berichten