Tijdens de instructiebijeenkomst toonden de waterwachters trots hun uitrusting. FOTO: Danneke Verhagen
Tijdens de instructiebijeenkomst toonden de waterwachters trots hun uitrusting. FOTO: Danneke Verhagen (Foto: Danneke Verhagen)

De waterwachters zijn deze week begonnen

Vanaf deze week kun je iemand bij een vijver of watergang zien staan die heel serieus met een hark in de weer is. Als die persoon dan ook nog eens een blauw hesje aanheeft, is er geen twijfel mogelijk: dat is een waterwachter.

Zeist - Op 40 plaatsen in onze gemeente controleren waterwachters elke maand de waterkwaliteit van vijvers en watergangen. Dat zijn vrijwilligers die vaak in de buurt van diezelfde vijver, sloot of singel wonen. Ze meten zaken als helderheid van het water, de aanwezigheid van (zwerf)vuil, watervogels, vissen en planten – zowel langs als in het water. Die gegevens worden centraal verzameld en geven de waterbeheerders een beeld van de situatie ter plekke en de veranderingen die optreden in de loop van de seizoenen. De resultaten van de metingen kunnen leiden tot aanpassingen in het beheer en onderhoud zodat de waterkwaliteit verbetert. Voor omwonenden en voorbijgangers goed om te weten: waterwachters signaleren en registreren. Het zijn geen waterexperts en ze zijn niet verantwoordelijk voor het onderhoud van het water dat ze inspecteren.

In 2007, 2015 en 2018 heeft op 18 locaties in Zeist een zogenaamde Ecoscan plaatsgevonden. Dat zijn momentopnames waarin de kwaliteit van een watergang wordt beschreven. Maar er zijn veel meer plekken waar monitoring zinvol is. Zo ontstond 'Samen meten, samen weten', een project waarin gemeente, waterschap, Utrechts Landschap en inwoners samenwerken in het belang van schoon en gezond water. Gekozen is voor 40 meetpunten. Het doel is om, met hulp van mensen die in de buurt van water wonen, als beheerders en samenleving inzicht te krijgen in de (water)kwaliteit van onze watergangen.

Door gedurende het groeiseizoen van flora en fauna ook te monitoren, ontstaat namelijk een beter beeld en krijgen beheerders eerder en vaker informatie die hen helpt om de waterkwaliteit te verbeteren. Daarmee is dit project een waardevolle aanvulling op de periodieke (dure) Eco-scans.

Het gaat om een pilot die tot oktober/november doorloopt en waarbij op 40 punten in onze gemeente maandelijks wordt gemeten.

Meer berichten