Sponsorloop voor ALS

Den Dolder- Samen een goed doel kiezen, praten met elkaar over hoe wij ons steentje kunnen bijdragen aan de maatschappij en met een sponsorformulier bij familie en buren langs gaan. Op basisschool De Kameleon in Den Dolder hebben de kinderen een sponsorloop georganiseerd voor de Stichting ALS.

De school is een oefenplaats voor goed burgerschap. In de klas, op het schoolplein en in de wijk krijgen kinderen te maken met processen, gedragingen en gebeurtenissen die ook voorkomen in de 'echte' samenleving. Op De Kameleon hebben de kinderen dit schooljaar een goed doel gekozen. Dit hebben de kinderen gedaan onder begeleiding van de leerlingenraad. De leerlingenraad is voor ons een belangrijk manier om kinderen een stem te geven in hun democratie. Leerlingen van de groepen 3 t/m 8 vergaderen met juf Heidi (directrice) en juf Janneke (juf van groep 7) over de gang van zaken in de school. Leerlingen die in de leerlingenraad zitten, zijn democratisch gekozen door de kinderen in de eigen groep. Zij vertegenwoordigen hun groep.

De afgelopen weken heeft de leerlingenraad advies gevraagd aan de kinderen, om samen tot een goed doel te komen. In de groep 3 t/m 8 is er gesproken over wat een goed doel is. Welke goede doelen zijn er allemaal? Samen met de leerlingenraad is er een top drie gemaakt en heeft elk kind zijn of haar stem uitgebracht. In de vergadering van de leerlingenraad zijn alle stemmen geteld. Zo hebben wij als school samen voor de Stichting ALS gekozen.

Op vrijdag 12 april wordt de sponsorloop gehouden op De Kameleon. Komt u de kinderen ook aanmoedigen?

Meer berichten