Foto: Gemeente Zeist

Week van de burgemeester

Column burgemeester Koos Janssen

Maandag 8 april neem ik deel aan de conferentie in Almere van het Regionaal Veiligheidscollege Midden-Nederland. Hier ontmoeten het openbaar ministerie, de burgemeesters van 39 gemeenten en de politie elkaar. We spreken over het werkprogramma voor de periode '19-'22. Belangrijke thema's zijn het bestrijden van ondermijnende criminaliteit, het verbinden van de werkvelden zorg en veiligheid en het bevorderen van cyberveiligheid. 's Avonds overleg tussen het gemeentelijk management team en het college van B&W. We bespreken de organisatie en werkwijze van het uitvoeringsprogramma van de Maaltijd van Zeist. Tal van acties en activiteiten staan op de rol om een bijdrage te leveren aan een goed leven in Zeist.

In de collegevergadering op dinsdag spreken we over de versnelling in de huisvestings- en woningbouwopgaven in Zeist. Deze jaren zetten de gemeenteraad en het college zich in voor versnelde realisatie van woningbouw op diverse locaties, onder meer voor bijzondere doelgroepen. Ook praten we bij over de voortgang van de herinrichting van het centrum, de verbeterplannen van de regionale sociale dienst en de bodemkwaliteitskaart. 's Avonds komt de gemeenteraad bijeen. Instemming is er met de invoering van het Kinderlintje, de aandacht voor de Zeister positie in regionale samenwerking en het geven van ondersteuning aan alle winkelkernen in de gemeente.

Op woensdag overleg ik samen met wethouder financiën, Sander Jansen, en enkele medewerkers over financiële veerkracht, innovatie en het financieel perspectief. We werken aan het inzichtelijk maken van inkomsten en uitgaven voor de komende jaren ten behoeve van de komende gemeentebegroting.

Ook heb ik een interview met Richard Hoving, van het AD/UN. Het gaat over de onlangs verschenen onderzoeksrapporten over het detentieverloop van Michael P. en de lessen voor de toekomst. Het is een beschouwend vraaggesprek over de periode vanaf de gruwelijke gebeurtenissen in Den Dolder in het najaar van 2017. Zaterdag 13 april verschijnt het in de krant.

In de loop van de dag neem ik deel aan de Stuurgroep Veiligheidshuis Regio Utrecht. Het vindt plaats op het stadskantoor Utrecht onder leiding van burgemeester Jan van Zanen. We behandelen de persoonsgerichte aanpak van de zogeheten top X; dat zijn de grootste veelplegers criminaliteit in de regio. Ruim 500 personen zijn strak op de huid gezeten door politie, gemeenten, openbaar ministerie en andere samenlevingspartners. Het resultaat telt.

Donderdag ben ik bij de vrijwilligers en deelnemers van Stichting Met je Hart. Ik ben ambassadeur van de stichting die eetontmoetingen in restaurants organiseert voor kwetsbare ouderen die te maken hebben met eenzaamheid. Een voor dit doel opgehaald bedrag bedraagt ruim 3.000 euro. Op vrijdag is de feestelijke opening van het Klimbos; bedenker Tije en Kinderburgemeester Anna doen het op stoere wijze. Op zaterdag bezoek ik de open dagen van de Zeister Eyup Sultan Moskee. Leuke gesprekken en lekker eten; de sfeer is hartelijk. Aan het eind van de middag reik ik een koninklijke onderscheiding uit aan Jelte Veenhoven, vanwege zijn decennialange inzet voor onder meer de Zaterdagmiddagconcerten. Gefeliciteerd!

Koos Janssen
Voor reactie: jjlm.janssen@zeist.nl

Meer berichten