Paasjubel voor Zeister Gemeentehuis

Zeist – Voorafgaande aan de kerkdiensten in Zeist zal er op zondagmorgen 21 april, 1e Paasdag, van 9 tot 9.25 uur op het plein voor het Gemeentehuis paasliederen worden gezongen. Een ieder die van zingen houdt is van harte welkom. Het Brassensemble van het Leger des Heils zal de samenzang instrumentaal ondersteunen. Op initiatief van het Leger des Heils zijn de kerken benaderd om hun bezoekers te enthousiasmeren om deel te nemen aan deze Paasjubel.

Wat vieren we eigenlijk met Pasen?

Voor Christenen zijn Goede Vrijdag en Pasen de belangrijkste gebeurtenissen. Op Goede Vrijdag wordt herdacht aan een moment in de geschiedenis ruim 2000 jaar geleden toen Jezus van Nazareth aan een kruis werd gehangen en ter dood werd gebracht. Met Pasen vieren de Christenen dat Jezus opstond uit het graf. Honderden mensen hebben hem hierna gezien en Hij heeft veel geleerd aan zijn volgelingen voordat hij weer naar zijn Vader in de hemel ging.

Goede Vrijdag

In het kader van Goede Vrijdag zal er op vrijdagavond 19 april, aanvang 19.30, een "Dienst bij het kruis" worden gehouden in gebouw De Ontmoeting, Weeshuislaan 30. Medewerking van zangkoor en muziekkorps. Toegang vrij! Welkom!

Meer berichten