Foto: Gemeente Zeist

Week van de burgemeester

Column burgemeester Koos Janssen

Maandag 15 april overleg ik met medewerkers over het bezoek van minister Sander Dekker aan Den Dolder op donderdag 18 april. Dan gaat de minister in gesprek met bewoners om zorgen te delen en perspectief te bieden op een veilige omgeving. Vervolgens ga ik op bezoek bij mevrouw Geesje Rotgers. Ik reik haar de koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau uit. Zij heeft op journalistiek terrein baanbrekend werk verricht binnen en voor de Nederlandse landbouwwereld. 's Middags is er een plenair gesprek in de raadzaal tussen het college van B&W en medewerkers. We blikken terug op 1 jaar na de verkiezingen, we vertellen over de werkverdeling tussen de collegeleden en kijken vooruit naar het werkprogramma voor de komende tijd. Het is een actief, wederzijds, gesprek. Teamgeest, werkdruk, bestuurlijk lef en persoonlijke motivatie komen aan de orde. 's Avonds geniet ik van de Matthäus Passion, uitgevoerd door Ars Musica, in de Grote Zaal van de Evangelische Broedergemeente. De uitvoering is meesterlijk!

Dinsdag is B&W-dag. We nemen besluiten over de sanering, ontruiming en verkoop van een pand, een grondaankoop voor de nieuwe gemeentewerf, de gemeentegarantie voor een lening van een sportvereniging en een raadsbrief over de verkeersmaatregelen in het centrum. Ik bezoek de 100-jarige Jan Rutteman. Het is feestelijk hem, zijn vrouw en familie te ontmoeten in het appartementengebouw Bella Vista aan de Stationslaan. Vroeger stond hier een hotel, dat begin jaren '70 is afgebrand. De heer Rutteman geeft mij hist. materiaal mee, zoals oude krantenknipsels, serviesgoed en een boek, die aan die oude tijd herinneren. Deze volle tas geef ik met bronvermelding af bij het gemeentearchief. 's Avonds maak ik nader kennis met Mariëlle Ploumen, de nieuwe bestuursvoorz. van Altrecht.

Woensdag overleg ik met Remco Weijburg, bestuurssecr. van het OM Midden-Nederland. We spreken over het doel en de betekenis van het Justitieel Netwerk Midden Nederland. Dat netwerk is een samenwerking- en ontmoetingsplek van justitiële partners en gemeenten, zoals gevangenis, reclassering, raad van de kinderbescherming, zorginstellingen en OM en politie. In de loop van de dag overleg ik telefonisch met de minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker.

Op donderdag gaat hij in gesprek met inwoners en ondernemers van Den Dolder, Bosch en Duin en Huis ter Heide. De minister komt spreken over de onlangs verschenen onderzoeksrapporten en over de concrete maatregelen die hij gaat nemen, in het bijzonder t.a.v. de kliniek in Den Dolder. Vanwege de Paasdagen lever ik donderdagochtend deze weekcolumn in bij de krant. In de loop van de ochtend spreek ik nog met de politie over een onlangs tijdelijk gesloten café in een woonwijk, de toenemende drukte en overlast van bezoekers in het weekend aan de horecabedrijven in de 1e Dorpsstraat en over handhaving van verkeersmaatregelen in het centrum. 's Avonds volgen 2 bewonersbijeenkomsten in Den Dolder met minister Sander Dekker. Het werken aan maatschappelijke veiligheid blijft van wezenlijke betekenis. Ik houd hier de vinger strak aan de pols.

Op goede vrijdag bezoek ik de Matthäus Passion van de Nieuwe Philharmonie Utrecht, uitgevoerd in de Jacobikerk. Het Paasverhaal komt heel dichtbij. Feest van nieuw leven, een nieuw begin, vieren we in familiekring.

Meer berichten