Persbericht Maandag 13 mei informatieavond woningbouw en weg Huis ter Heide

Op maandag 13 mei organiseert de gemeente Zeist een informatieavond over de ontwikkeling van woningbouw in Huis ter Heide en de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg. Burgemeester en wethouders hebben op 2 april besloten om de plannen voor woningbouw op de locatie 'Huis ter Heide Zuid' verder uit te laten werken. Daarnaast is het de bedoeling om de bestaande plannen voor Huis ter Heide West te actualiseren. Voor beide locaties speelt verkeer een belangrijke rol.

De informatieavond is in de Diamantzaal van Woonzorgcentrum Vredenoord, Prins Alexanderweg 2 in Huis ter Heide. De avond begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) en duurt tot ongeveer 22.00 uur. De gemeente vertelt tijdens deze avond wat de stand van zaken is voor de ontsluitingsweg en voor het programma van eisen voor woningbouw in Huis ter Heide West. Ontwikkelaar RVO geeft een toelichting op zijn plannen voor woningbouw in Huis ter Heide Zuid.

Ontwikkeling Huis ter Heide Zuid
Eind 2018 heeft RVO een eerste opzet voor de plannen voor Huis ter Heide Zuid (Prins Alexanderweg naast GSK) gepresenteerd aan omwonenden en belangstellenden. Onderdeel van de plannen van RVO is de aanleg van de zogenaamde 'Glaxoweg', die nodig is om de twee woningbouwlocaties (Zuid en West) te ontsluiten.

Programma van eisen Huis ter Heide West
De plannen voor woningen op de locatie Huis ter Heide West (tussen Korte Bergweg en SV Zeist) bestaan al langer en maken deel uit van het regionale programma Hart van de Heuvelrug. In 2009 stelde een kopgroep van omwonenden een programma van eisen op voor de ontwikkeling van woningen op deze locatie.

Destijds konden de plannen niet verder worden uitgewerkt, omdat realisatie van de noodzakelijke ontsluitingsweg niet mogelijk was. Nu deze weg er wel kan komen, pakt de gemeente de uitwerking van de plannen weer op. Het programma van eisen vormt ook nu het uitgangspunt, maar wordt wel geactualiseerd.

Vervolgbijeenkomsten
De informatieavond op 13 mei is de start om in de komende periode aan de slag te kunnen met de uitwerking van de plannen. Tijdens deze avond kunnen belangstellenden zich aanmelden om mee te praten tijdens twee vervolgavonden over de thema's 'verkeer' en 'actualisatie programma van eisen Huis ter Heide West'. Meer informatie over de ontwikkeling van woningbouw in Huis ter Heide en de aanleg van de nieuwe weg is te vinden op www.zeist.nl/huisterheide.

Meer berichten